Potrebni novi obrazci za vstop oseb v Francijo

petek, 10. april 2020


Od 8. aprila 2020 morajo tudi osebe, ki so v tranzitu čez francosko ozemlje (slovenski državljani, ki se v Slovenijo vračajo čez Francijo po kopnem ali z letali), izpolniti in podpisati poseben obrazec o tranzitu v francoskem ali angleškem jeziku, ki ga morajo imeti ob sebi v papirnati obliki ves čas tranzita oziroma že ob vkrcanju na letalo za Pariz.

Posebej izpostavljamo, da ta ukrep velja za vse osebe, ki vstopijo v Francijo, poleg potnikov, ki se vračajo v Slovenijo, tudi za prevoznike blaga po kopenski ali morski poti, zdravstvene delavce, diplomate in zaposlene v mednarodnih organizacijah.

Vsi obrazci so na razpolago na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve.

Pripravila:
mag. Breda Korošec, pooblaščena ministrica
Veleposlaništvo RS v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si