Potrjen vladni predlog Zakona o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno lesnih sortimentov v okviru nujnega postopka

ponedeljek, 23. marec 2020


Vlada RS je doslej sprejela vrsto interventnih ukrepov, s katerimi želi slovenskemu gospodarstvu olajšati posledice, ki jih je povzročila pandemija koronavirusa. 

Prejšnji teden je bil v Državnem zboru potrjen vladni predlog Zakona o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno lesnih sortimentov v okviru nujnega postopka.


Možni ukrepi, ki jih lahko odredi minister za kmetijstvo ob soglasju ministra za gospodarstvo so:
  • omejitev ali prepoved prodaje iz Slovenije,
  • omejitev ali prepoved nakupa v tujini,
  • omejitev – določitev najvišje cene.
Ukrepi lahko trajajo največ 6 mesecev, nadzor nad njihovim izvajanjem izvajajo cariniki in tržni inšpektorat. Kazni so visoke in znašajo od 10.000 do 200.000 EUR za pravne osebe ter 5.000 do 15.000 EUR za samostojne podjetnike. Kazni so predvidene tudi za odgovorne osebe ter posameznike.
 

Izjava ministrice tukaj.Še več ukrepov najdete na naši spletni strani