Povabilo k udeležbi na predstavitvi slovenskih podjetij in izdelkov v nemški veleblagovnici KaDeWe, 7.–19. september 2015, Berlin

četrtek, 09. julij 2015


Z namenom promocije in večje prepoznavnosti slovenske živilsko predelovalne industrije, turizma in drugih sektorjev ter prodora slovenskih izdelkov in podjetij na nemški trg Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Veleposlaništvo RS v Berlinu organiziramo »Slovenska kulinarična tedna« v prepoznavni veleblagovnici KaDeWe. Dogodek bo potekal od 7. do 19. septembra 2015, v Berlinu.
 

V okviru »Slovenskih kulinaričnih tednov« se bodo predstavila slovenska podjetja s svojimi izdelki na dveh ločenih površinah veleblagovnice  v skupni velikosti 70m² (promocijske stojnice, lokacija ob glavnem vhodu v veleblagovnico).
 

Namen predstavitev slovenskih podjetij v KaDeWe je tudi seznanitev širše nemške potrošniške javnosti s slovenskimi izdelki (živila in pijače), pri nemških kupcih spodbuditi interes za nakup slovenskih izdelkov ter vključitev slovenskih izdelkov v prodajni asortiman KaDeWe.
 

V okviru “Slovenskih kulinaričnih tednov” bo vzporedno organiziran tudi poseben sprejem in srečanje z glavnimi nemškimi uvozniki, distributerji in trgovskimi agenti, ter drugi promocijski dogodki (turistična predstavitev Slovenije, posamezne promocijske predstavitve izdelkov,ipd.). Na ta način želimo zagotoviti, da se slovenski izdelki uvrstijo v posamezne kataloge agencij in s tem na celotno nemško tržišče.
 

Na podlagi zbranega interesa (prijave in katalog izdelkov s cenikom) bo KaDeWe opravil izbor slovenskih podjetij in izdelkov, ki se bodo predstavili na promocijskih stojnicah v veleblagovnici in imajo večje možnosti za vključitev izdelkov v njihov prodajni asortiman. Koncept predstavitve slovenskih izdelkov bo pripravila marketinška služba KaDeWe glede na izbrane izdelke. Pomembno je, da imajo izdelki v katalogih označene tudi vse potrebne certifikate.
 

Projekt bo tako glede na poslovanje KaDeWe potekal v več fazah: v prvi fazi priprava kataloga slovenskih izdelkov in podjetij iz živilsko predelovalne industrije (na podlagi prejetih prijav podjetij), ki bo posredovan pristojnim KaDeWe; v drugi fazi pregled kataloga slovenskih izdelkov s strani pristojnih KaDeWe; in v tretji fazi izbor podjetij in naročilo izdelkov s strani pristojnih KaDeWe.
 

Izbrane izdelke bo KaDeWe nabavil ter v času dogodka prodajal na promocijskih stojnicah, določene izdelke pa bodo vključili tudi na prodajne police na določenem oddelku.
 

Na podlagi interesa kupcev in količino prodanih izdelkov bo KaDeWe odločil, kateri izdelki bodo na koncu uvrščeni na njihove prodajne police.
 

Glede na informacije s strani pristojnih KaDeWe so za predstavitev potencialno zanimivi zlasti naslednji izdelki (živila in pijače):

  • slovenski visoko kakovostni izdelki in
  • geografsko in nacionalni zaščiteni slovenski izdelki (npr. vina iz posameznih slovenskih regij, mesni proizvodi, klobase, med, olivno olje, sol, ipd.).


Za predstavitev izdelkov v veleblagovnici so primerni izdelki, ki so ustrezni za umestitev na nemški trg, in sicer z ustrezno označbo embalaže v nemškem jeziku, izdelki, ki imajo urejene vse evropske certifikate, ipd..
 

Del stroškov organizacije in promocije dogodka “Slovenski kulinarični tedni” v KaDeWe krije SPIRIT Slovenija in Veleposlaništvo RS v Berlinu. Preostali del stroškov (ki vključujejo predvsem marketing, oglaševanje v lokalnem časopisu z namenom informiranja končnih kupcev in prodajalcev, izdelava plakatov, tiskanje vabil, najem in urejanje razstavnih površin/ stojnic (načrtovanje, tla, prapor na stebrih, pohištvo preostali materiali), stroški degustatorjev/ promotorjev, ki bodo ponujali izdelke kupcem, internetno komunikacijsko delo (spletna stran/Facebook, tedenske novice, itd.), prodaja (stroški postavitve na police, čiščenje, prodaja (prodajalke), itd..) pa krijejo podjetja sama.
 

Višina stroška,  ki ga bo moralo kriti posamezno podjetje, je odvisna od skupnega števila izbranih in sodelujočih slovenskih podjetij na predstavitvi v KaDeWe in bo znana naknadno po izboru podjetij s strani KaDeWe.
 

Vabimo vsa zainteresirana slovenska podjetja, da posredujete interes za predstavitev svojih izdelkov v veleblagovnici KaDeWe, in natančno izpolnite v angleškem ali nemškem jeziku »Prijavnico s seznamom predlaganih proizvodov«. Poleg izpolnjene prijavnice prosimo, da nam obvezno posredujte v wordovem dokumentu (angleški ali nemški jezik) tudi opis predlaganih izdelkov  vključno s slikami in cenami izdelkov (vse skupaj v enem dokumentu). V ceno izdelkov je potrebno vračunati tudi stroške dobave in provizijo uvoznika (ki se gibljejo med 8-15%), ker jih plača KaDeWe.
 

Prijave sprejemamo najkasneje do 27. julija 2015, na e-naslov: mojca.becinkret@spiritslovenia.si.
 

Dodatne informacije: Mojca Bec Inkret, e-naslov: mojca.becinkret@spiritslovenia.si, tel. 01 5309 811. 


Več informacij:

Prijavnica s seznamom predlaganih proizvodov

Seznam izbranih podjetij s strani menedžmenta KaDeWe Berlin