Povečanje BDP za 0,4 % v prvem četrtletju 2021 v Franciji

sreda, 05. maj 2021

Po ocenah Insee (Nacionalnega statističnega urada) se je BDP v Franciji v prvem četrtletju leta 2021 povečal za 0,4 % (po padcu -1,4% v zadnjem četrtletju 2020). BDP sicer ostaja za 4,4 % pod ravnijo iz zadnjega četrtletja 2019. 

Končno domače povpraševanje (brez zalog) je pozitivno prispevalo k rasti BDP (+0,9 točke). Bruto investicije v osnovna sredstva so po močnem padcu v prejšnjem četrtletju (- 5,7 %) v tem četrtletju nekoliko okrevale (+2,2 %), prav tako so se rahlo povečali izdatki za potrošnjo gospodinjstev (+0,3 %). 

Izvoz se je v prvem četrtletju zmanjšal za 1,5 %, uvoz pa za 0,1 %. Pomanjkanje nekaterih surovin in težave z dobavo nekaterih komponent, kot so polprevodniki, so neposredno vplivale na proizvodnjo in posledično tudi na izvoz. Zunanja trgovina ostaja precej pod ravnijo pred krizo. Skupaj je prispevek zunanje trgovine k rasti BDP negativen (-0,4 točke), po pozitivnem prispevku v prejšnjem četrtletju (+1,2 točke). Prispevek sprememb zalog k rasti BDP je v tem četrtletju enak nič (v prejšnjem četrtletju +0,4 %). 

Več informacij na: www.insee.fr/fr/statistiques/5363672 

Francija pričakuje hitrejšo okrevanje v drugi polovici leta, pri čemer pomemben impulz predstavlja načrt za okrevanje, ko tudi odprava sanitarnih omejitev. Minister za gospodarstvo in finance Le Maire je ob objavi podatkov poudaril, da je FR imela v prvem četrtletju ena najvišjih rasti v EU ter izrazil prepričanje, da so na dobri poti. Pozitivni so rezultati glede okrevanja investicij in nekaterih industrijskih sektorjev (vključno z gradbeništvom in javnimi deli). Vlada zaenkrat ohranja napoved rasti BDP 5,5 % na letni ravni. 

Pripravila:
mag. Breda Korošec
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si