Povišanje minimalne plače v Franciji za 0,99 %

torek, 12. januar 2021

Odlok o zvišanju rasti minimalne plače (SMIC) v Franciji leta 2021 je bil objavljen 17. decembra 2020 v Uradnem listu in je dostopen na naslednjih spletnih straneh: https://www.legifrance.gouv.fr. Minimalna plača je bila 1. januarja 2021 povišana za 0,99 % (predhodno leto je bilo povečanje 1,2 %).

Delodajalci zaposlenemu ne morejo plačati pod tem pragom, ne glede na njegovo pogodbo o zaposlitvi. Bruto mesečna minimalna plača od 1. januarja 2021 znaša 1.554,58 evra (na osnovi 35-urnega delavnika), v letu 2020 je bila 1.539,42 evra. Minimalna plača na uro bruto znaša 10,25 evra od 1. januarja 2021 glede na 10,15 evra leta 2020. Mesečna neto minimalna plača znaša 1.230,61 evrov.

Kot je to že v decembru napovedal predsednik vlade Castex gre za avtomatično revalorizacijo, brez dodatnih spodbud in povečanj minimalne plače.

Pripravila:
mag. Breda Korošec
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si