Poziv k izboljšanju načrta EU za polnjenje električnih vozil

četrtek, 11. junij 2020

Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov (ACEA) in Eurelectric sta pozdravila osredotočenost Evropske komisije (EK) na infrastrukturo za električna vozila v načrtu za okrevanje po koronavirusu.

Združenja so podprla financiranje 1 milijona javnih polnilnih postaj, a so ugotovila, da je ta cilj že del Evropskega zelenega dogovora in da je padel precej nižje od tega, kar bi bilo v resnici potrebno. Po izračunih Komisije bi do leta 2030 potrebovali približno 2,8 milijona javno dostopnih polnilnih postaj, kar je 15-krat več, kot jih je trenutno na voljo v Evropski uniji.

Avtomobilski in elektroenergetski sektor združila moči, da bi poudarila čedalje večjo potrebo po reviziji zastarele Direktive EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (AFID). Omenjena direktiva, ki je bila sprejeta leta 2014, ni v skladu s tehničnim razvojem električnih vozil oziroma s polnilnimi tehnologijami, države članice pa jo tudi slabo izvajajo.

ACEA in Eurelectric zdaj pozivata Komisijo k uvedbi bolj ambicioznega pristopa k uvajanju polnilnih mest in vodikovih polnilnih postaj po celotni EU. Razmestitev infrastrukture (zlasti v osrednjem omrežju TEN-T in celovitem omrežju ter v mestnih območjih) mora biti v skladu z referenčnimi vrednostmi za vozila z ničelnimi ali nizkimi vrednostmi emisij, ki jih je postavila EU za leti 2025 in 2030, prav tako mora upoštevati moč polnilnih postaj in zmogljivosti polnjenja vozil. Tovornjaki in avtobusi imajo glede na infrastrukturo drugačne potrebe kot avtomobili zaradi potreb po večji moči in energiji, pa tudi zaradi posebnega prostora, parkirišča (za polnjenje čez noč) in zahtev za dostop.

ACEA in Eurelectric menita, da je ta val prenove idealna priložnost, da se preko namenskega finančnega okvira in ustrezne zakonodaje zagotovi integriranje polnilnih postaj tako v javne in kot tudi zasebne zgradbe. Evropski načrt za okrevanje predvideva tudi spodbujanje obnove čistega voznega parka po dramatičnem padcu prodaje vozil v zadnjih mesecih. Eric-Mark Huitema, generalni direktor ACEA, je poudaril nujnost hitrega ukrepanja na področju infrastrukture, da bi spodbudili potrošnike k nakupu električnih vozil, s čimer bi omogočili obnovo voznega parka na okolju prijazen način. Vključitev čiste mobilnosti po besedah Kristiana Rubya, generalnega sekretarja Eurelectrica, zahteva pospešitev zagona električnih baterijskih vozil in širitev infrastrukture za polnjenje, pa tudi nadgradnjo omrežij in razvoj ustreznih rešitev za shranjevanje energije.

V prvem četrtletju leta 2020 je segment električnih avtomobilov povečal svoj tržni delež in se s 6 % v prvem četrtletju 2019 povzpel na 6,8 % celotne prodaje avtomobilov v EU. Leta 2019 so električni tovornjaki predstavljali 0,2 % celotnega trga novih tovornjakov, električni kombiji 1,2 % celotnega trga kombijev in električni avtobusi 4 % celotnega trga avtobusov. V prvem četrtletju leta 2020 so obnovljivi viri energije predstavljali več kot 40 % energetske mešanice v Evropi, ki je električnim vozilom zagotavljala najčistejšo električno energijo v zgodovini. Leta 2020 je tako večja proizvodnja električne energije iz čistih virov povzročila 39-odstotno zmanjšanje izpustov CO2, ki izhajajo iz tega sektorja.
 
Vir: MarketLine News