Poziv k posredovanju interesa glede pravil o poreklu v okviru prostotrgovinskega sporazuma med EU in ZDA (TTIP)

petek, 13. september 2013

Spoštovani!

Evropska komisija se na podlagi smernic, ki jih je prejela junija letos, pogaja z ZDA za sprejetje sporazuma o trgovini in investicijah (TTIP – Transatlasntic Trade and Investment Partnership). Pomemben element vsakega trgovinskega sporazuma so prav gotovo pravila o poreklu, ki odločajo o tem, pod kakšnimi pogoji se lahko uporabljajo trgovinske ugodnosti sporazuma. Čeprav so pogajanja še vedno v zelo zgodnji fazi, si želi Komisija od industrije pridobiti določene informacije glede določb o pravilih o poreklu, za katere bi bilo primerno, da se o njih razpravlja tekom pogajanj z ZDA.

Komisija sedaj zbira predloge industrije glede tega, kakšne interese ima le-ta glede pravil o poreklu. Predvsem so tu mišljena produktno specifična pravila o poreklu (PSROs), ki naj bi sledila gospodarskim interesom posameznih panog (metoda dodane vrednosti, metoda spremembe tarifne postavke…).

Zato vas vabimo, da  nam posredujete kakšna  pravila o poreklu želite, da se uporabljajo na področju na katerem delujete (izdelek/sektor, ki ga tudi navedite), v primeru, da pride do sklenitve sporazuma.

Za lažje razumevanje, boste morda želeli razmisliti o pravilih o poreklu, vključenih v Splošni sistem preferencialov EU (GSP) ( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:307:0001:0081:EN:pdf) (Uradni list EU: OJ L 307/2010) ali drugih pravilih, nedavno sprejetih ali še vedno predmet pogajanj, kot so na primer pravila, ki jih je Evropska unija predlagala v pan-evro-mediteranskem območju.

ZDA seveda uporablja drugačne modele pravil o poreklu. Njihov model v sklopu prostotrgovinskih sporazumov lahko najdete na naslednjih povezavah:

Vabimo vas, da navedete, katerega od teh sklopov pravil štejete za najprimernejšega za vaše izdelke/sektor, z morebitnimi prilagoditvami, ki se vam zdijo najbolj primerne. Če se vaša izbira ne sklicuje na nobenega izmed zgoraj navedenih pravil, prosim navedite alternativno pravilo, ki se vam zdi najbolj primerno.

Ker potrebujemo, za izbiro najprimernejšega modela z vidika celotne EU, tudi utemeljitev vašega odgovora, je Komisija pripravila sklop vprašanj, ki naj vam služijo kot pomoč pri utemeljitvi vašega predloga. 

  • Kakšen je pričakovan učinek vaše najljubše izbire na čez atlantsko trgovino (izvoz in uvoz) in naložbene tokove v zvezi z vašimi izdelki / sektorjem? Prosimo, da ste čim bolj natančni in vključite ustrezne kvantifikacije.
  • Kateri so bistveni elementi / značilnosti produktno specifičnih pravil o poreklu za proizvod (-e), ki vas zanimajo? (npr. imate raje pravilo, ki temelji na spremembi tarifne uvrstitve, pravilo dodane vrednosti  ali pravilo, ki opisuje specifične postopke obdelave;? bi želeli obdržati alternativna pravila, ko se lahko na primer dve pravili uporabljati po izbiri proizvajalca, pravilo dodane vrednosti in pravilo spremembe tarifne številke ?)
  • Ali obstaja posebna sprememba, ki bi lahko koristno dodatno poenostavila zadevno pravilo?
  • Kaj bi bilo pravično ravnotežje (npr. vrednosti prag), glede na posebne obrambne / ofenzivne interese pri pogajanjih?
  • Ali obstajajo možne rešitve, ki bi lahko prilagodile razlike med produktno specifičnimi pravili o poreklu blaga EU in ZDA  za vaše izdelke / sektor?
  • Kakšen obseg kumulacije porekla blaga s tretjimi državami, s katerimi imata tako EU kot ZDA sklenjene sporazume o prosti trgovini ali o carinski uniji bi bil v interesu vaših izdelkov / sektorja? Katere države bi bile pomembne za vaš sektor? Katere države bi izključili iz kumulacije?
  • Kakšno je ravnotežje interesov za vaš sektor, v zvezi s prepovedjo, omejitvijo ali omogočanjem povračila carin?
  • Ali obstajajo katera koli druga vprašanja glede porekla blaga, ki so posebnega pomena za vaš sektor (npr.  ločeno knjigovodsko izkazovanje, cena franko tovarna v odnosu do regionalnega vrednostnega deleža, neto stroški, nezadostni postopki, ...)?
  • Ali menite, da je predlagano pravilo, ki se uporablja,  uporabljivo in omogoča nadzor s strani carine? Ste naleteli na problem pri upravljanju carine s pravilom, ki vam najbolj ustreza?
  • Ali bi  predlagano pravilo predstavljalo precedens za druge sporazume o prosti trgovini?
Ne pričakujemo, da boste odgovorili na vsa vprašanja, bomo pa veseli vsakršne informacije z vaše strani, tako zato, da bomo lahko le-to posredovali Evropski komisiji, kot zato, da bomo v okviru ustreznih delovnih teles v EU ustrezno zagovarjali slovenske interese na področju pravil o poreklu.

Prosimo, da vse informacije posredujete na naslov mirjam.zdovc@gov.si (oseba zadolžena za koordinacijo zadev v zvezi s pogajanji za TTIP) ali na naslov iris.dolnicar@mf-rs.si (oseba zadolžena za področje pravil o poreklu v RS) do torka 24.9.2013.

Najlepša hvala za sodelovanje.