Poziv za informacije o interesih ter ovirah pri poslovanju na trgih držav MERCOSUR (Brazilija, Argentina, Urugvaj in Paragvaj)

petek, 19. avgust 2016
Pogajanja za trgovinski sporazum med EU in državami MERCOSUR so po daljšem obdobju neaktivnosti ponovno stekla. V letih 2015 in 2016 so bile izmenjane ponudbe tako glede carin, dostopa na trg za storitve in investicije ter glede sodelovanja pri javnih naročilih. V pripravi je tudi že besedilo sporazuma.

Ker je od začetka pogajanj preteklo že veliko časa, Evropska komisija ponovno poziva vse zainteresirane, da posredujejo svoje interese pri poslovanju oziroma težave s katerimi se srečujejo na trgih Brazilije, Argentine, Urugvaja in Paragvaja. V ta namen je pripravila tudi vprašalnik.

V kolikor imate kakršnekoli želje, potrebe, ste naleteli na ovire na omenjenih trgih, vas vabimo, da nam jih sporočite, bodisi v obliki odgovorov na pripravljeni vprašalnik bodisi po svoje. Prosimo za posredovanje informacij na naslov gp.mgrt@gov.si z naslovom MERCOSUR do 27. septembra 2016.