Poziv za posredovanje interesa pri pogajanjih o trgovini med EU in državami Mercosur

četrtek, 05. december 2013

EU je že pred časom začela pogajanja z državami članicami Mercosur (Brazilija, Argentina, Paragvaj in Urugvaj - članica je tudi Venezuela, vendar ne sodeluje v pogajanjih z EU). Pogajanja so potekala izredno počasi in bila nekaj časa celo prekinjena. Letos pa je s strani Brazilije zaznati povečano željo po sklenitvi sporazuma in s tem povezano večjo aktivnost pri pogajanjih. Do konca letošnjega leta se tako pričakuje izmenjava ponudb med državami. Izmenjane bodo tako ponudbe na področju blaga in storitev.


Glede na ta trenutno pozitiven razvoj dogodkov, želimo na ministrstvu določiti interes slovenskega gospodarstva glede sodelovanja s temi državami, kot tudi identificirati obstoječe ovire, ki otežujejo poslovanje.


Prosimo vas za informacije o tem s kakšnimi ovirami se srečujete pri trgovanju z zgoraj naštetimi državami, za katere proizvode si najbolj želite znižanja oziroma eventuelno ukinitve carine (opredeljeno s tarifno številko, državo in pojasnilom ali vas zanima izvoz ali uvoz blaga) oziroma se bojite, da bi lahko nelojalna konkurenca iz teh držav ogrozila vaše poslovanje in si zato ne želite znižanja carine pri uvozu konkretnega blaga.

Informacije posredujte na e-naslov: mirjam.zdovc@gov.si do 10. decembra 2013.


Za dodatne informacije smo vam na voljo na zgornjem naslovu.