Poziv za posredovanje interesov in ovir pri trgovanju in poslovanju z Mehiko

četrtek, 11. maj 2017
V zvezi s pogajanji za modernizacijo prostotrgovinskega sporazuma med EU in Mehiko, ki so trenutno v teku, smo s strani Evropske komisije prejeli poziv za posredovanje ofenzivnih in defenzivnih interesov pri poslovanju z Mehiko.

Namen sporazuma je olajšati poslovanje podjetjem iz EU in Mehike pri vzajemnem poslovanju. Konkretne potrebe gospodarstva bodo zato vključene v pogajalske dokumente in v okviru pogajanj se bo poskušalo najti rešitve za odpravo obstoječih ovir. Cilj je zaključiti pogajanja že konec letošnjega leta.

Kakšne informacije lahko posredujete:
 • interese, ki jih imate na tem trgu (npr. želja po nižjih carinah za konkretni proizvod, želja po vključitvi v določena javna naročila, ki trenutno niso odprta za podjetja iz EU, želja po prilagoditvi tehnične zakonodaje, ki bi občutneje znižala stroške pri poslovanju z Mehiko),
 • omejitve, ki ovirajo vaše poslovanje v Mehiki, za katere bi želeli, da se odpravijo:
  • o omejitve na področju ustanovitve podjetij v posameznih sektorjih (da se npr. omejuje delež tujega lastništva/zahteva sodelovanje mehiških državljanov v upravnih odborih ipd.,) ,
  • o omejitve pri čezmejnem nudenju storitev (če se omejuje nudenje storitev brez ustanovitve podjetja v Mehiki in to za vas predstavlja težavo?),
  • o težave pri napotitvi delavcev, ki so povezani z izvedbo storitve (vezano npr. na predprodajne ali poprodajne aktivnosti - sklepanje poslov, montaže, inštalacije, udeležba na sejmih ipd., napotitev lastnih zaposlenih na delo v tam ustanovljenih podružnicah ipd.)
 • kakršne koli ovire na meji (npr. preveč dolgotrajni postopki),
 • ovire s katerimi se srečujete na samem trgu Mehike (zahteve po dodatnih preverjanjih in certificiranjih, povezane z dolgotrajnimi postopki ali nesorazmernimi stroški),
 • ostalo, kar vpliva na vaše poslovanje z Mehiko.

Informacije naj bodo čim bolj konkretne in naj vključujejo poleg opisa vašega interesa še:
 • za katero blago oziroma storitev gre,
 • če gre za carinska vprašanja, tudi tarifna številka,
 • zelo dobrodošla je tudi informacija o zakonodaji iz katere izhaja določena ovira.  

Prosimo, da nam informacije posredujete do petka, 19.5.2017 na e-naslov: gp.mgrt@gov.si z zadevo »Mehika«.
Za dodatne informacije smo vam na voljo.