Prečiščena tereftalna kislina in njene soli po poreklu iz Republike Koreje – začetek protidampinškega postopka

sreda, 07. september 2016
V Uradnem listu EU, serija C, št. 281 z dne 3.8.2016, je bilo objavljeno obvestilo o začetku proti-dampinškega postopka v zvezi z uvozom prečiščene tereftalne kosline in njenih soli po poreklu iz Republike Koreje – AD636.
 
Izdelek v tej preiskavi je tereftalna kislina s čistočo najmanj 99,5 mas. % in njene soli, ki se trenutno uvršča pod oznako KN ex 2917 36 00 (oznaka TARIC 2917 36 00 10).
 
Zainteresirane strani so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede uvedbe proti-dampinške dajatve.