Predlog priporočil Evropske komisije za Slovenijo

torek, 02. junij 2020


Evropska komisija je v okviru evropskega semestra Sloveniji za leti 2020 in 2021 poslala tri priporočila. V prvem priporočilu jo poziva, naj v skladu s splošno odstopno klavzulo Pakta za stabilnost in rast sprejme vse potrebne ukrepe za učinkovit odziv na epidemijo, ohranitev gospodarstva in podporo okrevanju, ki bo sledilo. V okviru drugega priporočila Komisija Slovenijo poziva, naj zagotovi ustrezno nadomestilo dohodka in socialno zaščito ter ublaži učinek krize na zaposlenost. Tretje priporočilo se glasi, da naj Slovenija nadaljuje s hitrim izvajanjem ukrepov za zagotavljanje likvidnosti in financiranja podjetjem in gospodinjstvom ter zmanjšanje upravnega bremena.
 


Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be