Predlog uredbe o vzpostavitvi sistema Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti odgovornih uvoznikov v oskrbovalni verigi

sreda, 07. maj 2014

Predlog uredbe EP in Sveta o vzpostavitvi sistema Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti odgovornih uvoznikov v oskrbovalni verigi, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude in zlato z območij, prizadetih zaradi konfliktov in območij z visokim tveganjem, izhaja iz ugotovitve, da ima mednarodna trgovina z minerali, ki izvirajo iz nestabilnih svetovnih regij, lahko pomembno vlogo pri krepitvi in ponavljanju nasilnih konfliktov. Ta težava je najbolj pereča v Afriki, zlasti na območju afriških Velikih jezer.

 

Glavni cilj  predloga evropske uredbe, ki se pripravlja,  je pomagati zmanjšati financiranje oboroženih skupin in varnostnih sil prek prihodkov, povezanih z minerali z območij, prizadetih zaradi konfliktov, in območij z visokim tveganjem, s podpiranjem in nadaljnjim spodbujanjem odgovornih praks pridobivanja kositra, tantala, volframa in zlata s takih območij pri družbah iz EU.  

 

Ta uredba vzpostavlja sistem Unije za samopotrjevanje potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi. Uvozniki se bodo lahko samopotrdili kot odgovorni uvoznik tako, da bodo pri pristojnem organu države članice prijavili, da izpolnjujejo obveznosti potrebne skrbnosti v oskrbovalni verigi iz te uredbe.

 

Z omenjenimi minerali in kovinami trguje ali jih predeluje veliko industrijskih sektorjev, vključno z avtomobilskim sektorjem, sektorjem elektronike, letalskim in vesoljskim sektorjem, sektorjem pakiranja, gradbenim sektorjem, sektorji osvetljevanja, industrijskih strojev in orodja ter draguljarstvom. 

 

Slovenska podjetja, ki jih omenjeni predlog uredbe zadeva, lahko svoje pripombe oz. komentarje posredujejo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na naslov petra.grilc@gov.si do ponedeljka, 19.5.2014.