Predlogi za izboljšanje izkušenj potnikov

sreda, 06. december 2023

 
Evropska komisija je sprejela predloge za izboljšanje izkušenj potnikov. V prvem sklopu so predlogi za izboljšanje pravic potnikov, v drugem sklopu so predlogi za paketna potovanja in v tretjem sklopu pa informacije za izboljšanje pogojev za potovanje z različnimi prevoznimi sredstvi.
 
Nova pravila bodo temeljila na pridobljenih izkušnjah, vključno z nedavnimi izkušnjami s krizo zaradi COVID-19 in stečajem skupine Thomas Cook leta 2019, ki je močno vplival tako na potnike kot na trg potovanj. Zlasti bodo pojasnila pravila o povračilu stroškov, kadar se leti ali multimodalna potovanja rezervirajo prek posrednika, da bi bili potniki bolje zaščiteni pred odpovedmi. Zagotovila bodo tudi bolj nemotena potovanja, zlasti tista, ki vključujejo različne potovalne storitve ali načine prevoza, zagotovila dostop potnikov do neposredne podpore in izboljšala obveščanje v realnem času, na primer o zamudah in odpovedih. Posebna pozornost je namenjena potrebam invalidnih potnikov ali potnikov z omejeno mobilnostjo, da bi obravnavali in olajšali prehod med načini prevoza ter po potrebi izboljšali kakovostno pomoč.
 
Sprejeti predlogi se osredotočajo na tri vidike:
 

1. Večje pravice potnikov

Potniki, ki potujejo z letalom, vlakom, ladjo ali avtobusom, že uživajo svetovno priznano varstvo pravic potnikov v EU. V primeru prekinitve potovanja so na primer upravičeni do spremembe poti, povračila stroškov, odškodnine in/ali pomoči (odvisno od okoliščin). Kljub temu še vedno obstajajo nekatere vrzeli v današnjih pravilih, medtem ko pomanjkljivosti pri izvajanju in izvrševanju potnikom preprečujejo, da bi v celoti izkoristili te pravice.

Predlog za revizijo uredb o pravicah potnikov obravnava ta problematična področja s krepitvijo mehanizmov izvrševanja in uvedbo pravil za letalske potnike, ki so svoje lete rezervirali prek posrednika, vključno s povračilom stroškov.

Predlog o pravicah potnikov v okviru multimodalnih potovanj prvič določa tudi nova pravila za zaščito potnikov, ki uporabljajo različne vrste prevoza, kot so avtobusi, vlaki in letala, vse na enem potovanju. Potniki bodo imeli boljše pravice do obveščenosti pred in med takšnimi potovanji, tudi o najkrajšem času povezave med različnimi prevoznimi storitvami. Poleg tega bodo pri nakupu multimodalnega potovanja na podlagi ene prevozne pogodbe upravičeni do pomoči prevoznika v primeru zamujenih povezav.

Posebna pozornost je namenjena potrebam invalidnih potnikov ali potnikov z omejeno mobilnostjo. Osebam z omejeno mobilnostjo, ki med potovanjem preidejo z enega načina prevoza na drugega, bodo prevozniki in upravljavci terminalov na povezovalnih točkah pomagali pri potovanju na podlagi ene prevozne pogodbe ali pri potovanju prek multimodalnih potniških vozlišč. Če letalski prevoznik invalidnemu potniku ali osebi z omejeno mobilnostjo naloži, da potuje s spremstvom osebe, ker potnik potrebuje pomoč pri izpolnjevanju zahtev glede varnosti v letalstvu (npr. za pritrditev varnostnega pasu), bo moral letalski prevoznik spremljevalca brezplačno prepeljati in, kadar je to izvedljivo, sedež te osebe poleg potnika, ki mu pomaga. Ta pravica že obstaja pri potovanju z vlakom, ladjo ali avtobusom.
 

2. Zaščita potnikov v paketnem potovanju

Z revizijo direktive o paketnih potovanjih iz leta 2015 bo zaščita potnikov, ki potujejo s paketnimi paketi, v prihodnosti učinkovitejša, zlasti v kriznih razmerah, ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih med pandemijo COVID-19. Predlagane spremembe bodo zagotovile močnejše in jasnejše pravice za potnike ter pojasnile obveznosti in odgovornosti organizatorjev turističnega paketa.
 
Nekatera nova pravila se nanašajo na:
 
  • Kar zadeva povračila, obstaja veriga ponudnikov storitev, organizatorjev turističnih paketov in potnikov. Potniki bodo še naprej upravičeni do povračila v 14 dneh. To bo olajšano, saj bodo imeli organizatorji turističnih paketov, ki so večinoma mala in srednja podjetja (MSP), pravico do povračila stroškov od ponudnikov storitev v sedmih dneh. Dejstvo, da prejmejo povračilo v enem tednu, jim omogoča, da svojim strankam povrnejo stroške v skupnem roku dveh tednov.
  • Povračila potnikov za turistične pakete ne smejo biti višja od 25 % cene turističnega paketa, razen če se organizatorji soočajo s stroški, ki upravičujejo višje plačilo, na primer zato, ker morajo letalski družbi vnaprej plačati celotno ceno vozovnice. Organizatorji ne smejo zahtevati celotnega plačila prej kot 28 dni pred začetkom turističnega paketa.
  • Potniki, ki jim je ponujen dobropis, bodo prejeli jasne informacije, da lahko zahtevajo povračilo, in bodo obveščeni o značilnostih dobropisa, preden ga sprejmejo. Taki kuponi se povrnejo samodejno, če niso bili uporabljeni pred koncem obdobja njihove veljavnosti. Poleg tega bodo kuponi in pravice do povračila vključeni v varstvo v primeru insolventnosti.
  • Jasnejše informacije: Počitniki bodo prejeli jasne informacije o tem, ali kombinacija potovalnih storitev pomeni turistični paket, kdo je odgovoren v primeru težav in o njihovih pravicah, ki jih imajo kot paketni potniki.
 

3. Boljše storitve zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij in vzpostavitev skupnega evropskega podatkovnega prostora za mobilnost

Multimodalnost ali kombinacija načinov prevoza lahko zmanjša skupne emisije iz prometa, tako da potnikom omogoči izbiro najučinkovitejšega in najbolj trajnostnega načina prevoza. Revizija delegirane uredbe o storitvah zagotavljanja večmodalnih potovalnih informacij po vsej EU (MMTIS) bo potnikom olajšala iskanje informacij v realnem času o različnih načinih prevoza in dostop do posodobitev v realnem času med potovanjem, na primer o zamudah in odpovedih. Na voljo bodo tudi nove vrste informacij, na primer o tem, ali se lahko kolesa prepeljejo na vlak, in o dostopnosti, tudi za invalidne potnike ali potnike z omejeno mobilnostjo.
 
V skladu z evropsko strategijo za podatke in ob podpori programa za digitalno Evropo je sprejeta pobuda o skupnem evropskem podatkovnem prostoru za mobilnost (EMDS) olajšala dostop, združevanje in souporabo podatkov iz obstoječih in prihodnjih virov podatkov o prometu in mobilnosti. Omogočil bo dostop do podatkov v realnem času in njihovo izmenjavo, kar bo potnikom omogočilo, da se seznanijo z razmerami na področju prevoza in prometnimi razmerami, kar jim bo omogočilo boljše načrtovanje potovanj. Prav tako bo javnim in zasebnim akterjem omogočil razvoj inovativnih prometnih storitev in oblikovanje prometne politike, ki temelji na podatkih.  
 
Pravice potnikov v EU veljajo za približno 13 milijard potnikov, ki v EU vsako leto potujejo z letalom, vlakom, avtobusom ali trajektom, še veliko več pa jih uporablja lokalni prevoz. Ta številka naj bi do leta 2030 dosegla 15 milijard, do leta 2050 pa skoraj 20 milijard.
 
Strategija EU za trajnostno in pametno mobilnost je časovni načrt Komisije za doseganje zelenega in digitalnega prehoda. Gresta z roko v roki, saj digitalizacija povečuje učinkovitost in prožnost, kar zmanjšuje emisije iz prometa. Strategija določa, kako doseči 90-odstotno zmanjšanje emisij iz prometa do leta 2050, in določa ključne mejnike, kot je uvedba avtomatizirane mobilnosti v velikem obsegu do leta 2030.
 
 
Pripravil:
 
Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje


 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini