Predstavitev pobude nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva v Ameriki

sreda, 23. december 2020


14. januarja 2021 bo ob 16.00 po srednjeevropskem času potekal spletni seminar, v katerem bo predstavljena pobuda nizkoogljičnega in krožnega gospodarstva v Ameriki - Low Carbon and Circular Economy Business Action in the Americas.

Namen pobude je pomagati evropskim malim in srednje velikim podjetjem, ki razvijajo zelene tehnologije, pri vstopu na trge Argentine, Brazilije, Kanade, Čila, Kolumbije in Mehike, iskanju potencialnih strank in trženju izdelkov ali storitev ter s tem prispevati k zmanjšanju industrijskih emisij ogljika v skladu s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah.

Uradno vabilo bo objavljeno v kratkem.

Dodatne informacije:
Evropska komisija, Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja
E: GROW-F2@ec.europa.eu