Predstavitev poslovnih dogodkov v Italiji: Matching, Forum Agenti, Expo 2015, Ljubljana, 9. september 2014

četrtek, 21. avgust 2014

Italija kot ena najpomembnejših slovenskih gospodarskih partneric ima še veliko možnosti za poslovno sodelovanje, posebej v njenem osrednjem in južnem delu.

 

Pomen italijanskega trga kaže nenehna rast zunanjetrgovinskega poslovanja naših podjetij z italijanskimi. Zaradi specifične razporeditve gospodarskih dejavnosti v Italiji in s tem povezanega povpraševanja ostaja težišče slovenskega izvoza sever države. In prav tu se v jeseni in naslednjem letu obeta kar nekaj priložnosti, ki jih želimo Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve, SPIRIT Slovenija in italijanski soorganizatorji predstaviti zainteresiranim podjetjem. Istočasno želimo predstaviti možnosti za širitev tudi na trge osrednje in južne Italije.

 

Predstavitev možnosti poslovnega sodelovanja z Italijo in poslovnih dogodkov na tem trgu bo v torek, 9. septembra 2014, ob 12. uri na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, dvorana B.
 

SEJEM MATCHING - Share and Grow - Milano, 24. do 26. november 2014

Za krepitev procesa internacionalizacije podjetij je nastal sejem Matching, ki poteka vsako leto od 24. do 26. novembra v Milanu na gospodarskem razstavišču Rho.

Sejem prinaša obilo osebnih stikov, večje poznavanje trga ter konkurence na trgu ter tržnih priložnosti. Podjetja prejmejo vnaprej svoj razpored programiranih sestankov, predvsem pa imajo možnost, da najdejo komplementarne partnerje za svojo strategijo. Podjetja, ki se bodo pridružila organizirani delegaciji, bodo imela skupni razstavni prostor.

Organizatorji napovedujejo udeležbo podjetij iz preko dvajsetih različnih sektorjev - od gradbeništva, prehrambne industrije, logistike, energije, IKT itd. Poseben poudarek Matchinga 2014 bo na internacionalizaciji, saj bodo na sejmu prisotna podjetja iz več kot 35 držav (Brazilija, Kitajska, Rusija, Indonezija, Libija, Zalivske države, Turčija, JAR, ZDA, Poljska itd).

 

SEJEM PRODAJNIH AGENTOV - Milano, 28. do 29. november 2014

Dvodnevni mednarodni dogodek Forum agenti Milano je namenjen vzpostavljanju neposrednih stikov med ponudniki izdelkov in storitev, ki iščejo zastopnike in agente na italijanskem trgu. Glede na pričakovanja italijanskih organizatorjev se bo dogodka udeležilo približno 250 tujih podjetij iz več kot desetih držav, ki se bodo imela možnost srečati s približno 7.000 italijanskimi agenti in zastopniki. Podjetja se lahko za udeležbo na dogodku prijavijo mesec ali dva prej, in na ta način se informacija o tem, kaj iščejo in ponujajo, pravočasno posreduje potencialnim sogovornikom.

Sam dogodek in srečanja z italijanskimi agenti in zastopniki bodo potekala v okviru slovenskega razstavnega prostora, kjer bo imelo vsako prijavljeno podjetje svoj prostor za individualne sestanke ter razstavljanje manjših izdelkov in predstavitvenih materialov.

 

EXPO 2015 - Milano, 1. maj do 31. oktober 2015

V okviru svetovne razstave Expo Milano 2015, ki bo od 1. maja do 31. oktobra 2015 v Milanu, se bo med 142 državami predstavila tudi Slovenija.

Tema tokratne svetovne razstave je hrana in poteka pod sloganom »Feeding the Planet, Energy for Life« oziroma »Hrana za Planet, Energija za Življenje«.

Pomen svetovne razstave v Milanu je za Slovenijo še toliko večji, saj bo dogajanje prvič v zgodovini svetovnih razstav postavljeno v njeno neposredno bližino. Italija je tudi prva po obisku turistov v Sloveniji, druga najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije in tretji največji tuji vlagatelj v Sloveniji. Po napovedih organizatorjev si bo svetovno razstavo v Milanu ogledalo 20 milijonov ljudi, od tega vsak četrti Italijan.

 

Namen predstavitve Slovenije na svetovni razstavi bo tudi krepitev prepoznavnosti državne znamke I feel SLOVEnia in večanje ugleda Slovenije ter krepitev prepoznavnosti Slovenije kot zelene turistične destinacije, usmerjene v trajnostni turizem.

Ker ima svetovna razstava velik pomen predvsem s poslovnega in tržnega vidika, bo priložnost tudi za promocijo slovenskega gospodarstva in slovenskih izvoznikov v Italijo, predvsem s področij, ki so inovativno naravnana.

Vljudno vabljeni, da se udeležite predstavitve aktivnosti na italijanskem trgu.

 

Prijave: preko spodnje spletne prijavnice.

 

Dodatne informacije: Mojca Osojnik (T: 01 58 98 101, E: mojca.osojnik@gzs.si), Marko Jare (T: 01 58 98 158, E: marko.jare@gzs.si), Gregor Šuc (T:+39 02 294 05 910, E: gregor.suc@gov.si)