Pregled slovensko-hrvaške blagovne menjave

sreda, 03. november 2021

Blagovna menjava je krvožilni sistem ekonomskih odnosov med državama. Visok ali nizek krvni pritisk je za ljudi lahko uničujoč, medtem ko se gospodarstvo prilagodi tako na enega kot na drugega. Najboljše je, ko nenehno raste, brez pretiranih nihanj. Slovensko-hrvaška trgovina je bila do lani šolski primer stalne rasti z manjšimi odstopanji. Vse od leta 2020 je namreč trajal niz sedmih let, v katerih je bila zabeležena rast blagovne menjave.

Upad blagovne menjave med gospodarstvi Slovenije in Hrvaške je v letu 2020 znašal 8,5 %. V absolutnem smislu se je blagovna menjava zmanjšala s 4,619 milijarde EUR v letu 2019 na 4,228 milijarde EUR. Glede na epidemijo, ki jo povzroča Covid-19, je rezultat celo boljši od pričakovanega in dodaten kazalnik, kako sta slovensko in hrvaško gospodarstvo zelo povezana in usmerjena drug na drugega. V prvih šestih skupinah izdelkov je pet skupin enakih za obe državi, kar nam dodatno pove o komplementarnosti slovenskega in hrvaškega gospodarstva.
Kriza ni spremenila dejstva, da imata tako slovensko kot hrvaško gospodarstvo največje zunanjetrgovinske partnerje iz EU, vključno z Nemčijo, Italijo in seveda Slovenijo.

V obdobju 2009-2019 se je blagovna menjava med Slovenijo in Hrvaško povečala za impresivnih 140 %, torej z 2 milijard EUR na skoraj 5 milijard evrov EUR. Če opazovano obdobje podaljšamo na leto 2020, se bo menjava povečala za nekaj manj 119,7 %.

Seveda je potrebno upoštevati, da sta slovensko in hrvaško gospodarstvo manjša od nemškega ali italijanskega ter neizogiben vpliv izmenjave storitev (predvsem turizma), kar tukaj ni vključeno. 

 
Blagovna menjava  Slovenije in Hrvaške 2009-2020


 
Blagovna menjava  Slovenije in Hrvaške  2009-2020 (u mil. EUR)
Leto Izvoz blaga iz Slovenije
na Hrvaško
Izvoz blaga iz Hrvaške
v Slovenijo
Skupaj Saldo
2009 1.282.012 € 642.480 € 1.924.492 € 639.532 €
2010 1.264.416 € 793.182 € 2.057.598 € 471.234 €
2011 1.424.025 € 926.700 € 2.350.725 € 497.325 €
2012 1.356.693 € 943.463 € 2.300.156 € 413.230 €
2013 1.484.298 € 1.069.049 € 2.553.347 € 415.249 €
2014 1.774.997 € 1.084.053 € 2.859.050 € 690.944 €
2015 1.864.299 € 1.371.065 € 3.235.364 € 493.234 €
2016 2.076.048 € 1.506.922 € 3.582.970 € 569.126 €
2017 2.256.618 € 1.507.453 € 3.764.071 € 749.165 €
2018 2.511.062 € 1.683.867 € 4.194.929 € 827.195 €
2019 2.894.876 € 1.724.670 € 4.619.546 € 1.170.206 €
2020 2.636.748 € 1.591.355 € 4.228.104 € 1.045.393 €


 
Blagovna menjava  Slovenije in Hrvaške 2009-2020
Leto Izvoz blaga iz Slovenije
na Hrvaško
Izvoz blaga iz Hrvaške
v Slovenijo
Skupaj
2010 vs 2009  -1,4 % 23,5 %   6,9 %
2011 vs 2010 12,6 % 16,8 % 14,2 %
2012 vs 2011  -4,7 %   1,8 % -2,2 %
2013 vs 2012 9,4 % 13,3 % 11,0 %
2014 vs 2013 19,6 %   1,4 % 12,0 %
2015 vs 2014   5,0 % 26,5 % 13,2 %
2016 vs 2015 11,4 %   9,9 % 10,7 %
2017 vs 2016   8,7 %   0,0 %   5,1 %
2018 vs 2017 11,3 % 11,7 % 11,4 %
2019 vs 2018 15,3 %   2,4 % 10,1 %
2020 vs 2019 -8,9 % -7,7 % -8,5 %
2020 vs 2009 105,7 % 147,7 % 119,7 %

 
 
 Blagovna menjava  2020 - prvih šest skupin proizvodov (v 1.000 EUR)
Slovenski izvoz na
Hrvaško
  Hrvaški izvoz v
Slovenijo
Delež EUR Skupina proizvodov Delež EUR
16 % 417.331 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne tvari in mineralni voski 4 % 67.702
9 % 243.523 Vozila, razen železniških ili tramvajskih vozila, njihovi deli in pribor 9 % 141.459
9 % 227.744 Nuklearni reaktorji, kotli, stroji i mehanične naprave, njihovi deli 8 % 128.747
8 % 208.009 Farmacevtski proizvodi    
5 % 136.406 Aluminij i proizvodi od aluminija 9 % 148.386
5 % 129.162 Električni stroji in oprema te njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodukcijo slike i zvoka te deli in pribor za te proizvode 6 % 94.787
    Les in proizvodi od lesa, drveni oglje 4 % 65.658


Dodatne informacije:
SLO CRO Poslovni klub
E: poslovniklub@slo-cro-klub.hr