Prehajanje meje med Italijo in Slovenijo: nov odlok slovenske vlade

sreda, 27. maj 2020


Slovenska vlada je na dopisni seji dne 25. maja 2020 sprejela novo ureditev glede vstopa v Slovenijo in predvidene 14-dnevne karantene, ki velja od 26. maja.

Obvezna karantena in izjeme
Karantena ne velja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, za ostale pa se odpravlja postopoma, upoštevaje epidemiološko stanje v državah EU in schengenskega območja in na podlagi dvostranskih tehničnih dogovorov s temi državami ali v okviru splošnega dogovora na ravni EU, če bo ta dosežen hitreje. Vlada bo s sklepom določila in spreminjala seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo. Karantena ni predvidena v določenih primerih.

Upoštevanje italijanske zakonodaje ob povratku v Italijo
Italijanski državljani, oz. podjetja morajo ob tem upoštevati, kar predvideva Uredba Predsednika Vlade z dne 17. maja 2020. Italija namreč tudi predvideva 14-dnevno karanteno ob vstopu v Državo z nekaterimi izjemami.

Več informacij

Dodatne informacije:
Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it