Prehajanje meje med Italijo in Slovenijo

torek, 09. februar 2021

Za prehajanje meje med Italijo in Slovenijo je potrebno upoštevati bodisi pravila, ki veljajo v državi, iz katere prihajamo, bodisi pravila, ki veljajo v državi, v katero smo namenjeni.
 

Vstop v Slovenijo

Vstop na državno območje Republike Slovenije trenutno določa Odlok, sprejet na seji slovenske vlade, in velja do 12. februarja 2021. Podrobnosti si lahko preberete na uradni spletni strani www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/.

Obvezna je 10-dnevna karantena za osebe, ki prihajajo iz držav na rdečem seznamu (trenutno je vanj vključena praktično celotna Evropska Unija, vključno z Italijo). Izognitev karanteni je možna s predložitvijo negativnega molekularnega testa na SARS-CoV-2 (bris) ali antigenskega testa (hitri bris).

Izjeme za vstop brez predložitve negativnega brisa
 • oseba, napotena na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza (tovorna vozila)
 • oseba, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v in iz Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu, ki ne sme trajati več kot 8 ur
 • oseba, ki potuje v tranzitu in zapusti območje Slovenije v največ 6 urah po vstopu
 • osebe z diplomatskim potnim listom
 • predstavniki tujih varnostnih organov, ki izvajajo uradno nalogo v R. Sloveniji
 • pripadnik slovenske vojske, policije ali uslužbenec drž. organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini
 • osebe, ki so prepeljane v Slovenijo z reševalnim vozilom
 • otrok do 13. leta starosti, ki prehaja mejo v spremstvu ožjega družinskega člana, ki ima za to pogoje (negativni test ali ena izmed izjem)
 • pripadniki služb za zaščito in reševanje, zdravstvo, policija, gasilci, idr. ki izvajajo humanitarne prevoze in se vrača najpozneje v 48 urah po prehodu meje
 • dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju, ki opravljajo kmetijsko-poljedelska-gozdarska dela
 • osebi iz 1., 2., 3. in 4. točke tretjega odstavka 10. člena odloka, ki prihaja iz države članice Evropske unije ali schengenskega območja, katere 14-dnevna incidenca primerov okužbe s SARS-CoV-2 na 100.000 prebivalcev je nižja od 14-dnevne incidence v Republiki Sloveniji.

Prehod meje iz Italije v Slovenijo zaradi delovnih ali službenih obveznosti (npr. obisk stranke, dobavitelja, idr.) ni več možen brez predložitve negativnega brisa.

Prav tako so iz izjem izvzete naslednje kategorije, za katere je odslej (od 5. do 12. februarja) predvidena predstavitev negativnega izvida testa, ki ni starejši od sedem dni od odvzema brisa. Izjema, kot zgoraj navedeno v 11. točki, so prihodi iz držav, kjer je epidemiološka slika boljša, kot v Sloveniji. Trenutno so to vse države, ki mejijo na Slovenijo, vključno z Italijo. Za sledeče kategorije torej, kot za zgornjih 11 točk, ni predviden obvezni test:
 • čezmejni delovni migrant, ki se vrača na svoje prebivališče v 14 urah
 • osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje, ali raziskovanje v R. Sloveniji
 • državljani EU ali schengenskega območja, ki prihajajo iz tujine, kjer so opravljali varstvo ali pomoč osebam, nego družinskih članov, starševsko skrb, stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu v lasti, najemu ali uporabi in se vrača v roku 12 ur
 • osebe, ki so naročene za zdravstveno storitev v Sloveniji.
 

Vstop v Italijo

Pravila, ki veljajo za vstop na italijansko ozemlje, določa trenutno veljavna italijanska zakonodaja (uredba DPCM z dne 14. januarja 2021), ki velja do 5. marca 2021.

Vstop je dovoljen osebam brez simptomov, ki predložijo negativni molekularni ali antigenski test, ki ne sme biti starejši od 48 ur. V primeru, da test ni bil opravljen, bo oseba napotena v predhodno izolacijo in zdravstveni nadzor.

S seboj je potrebno imeti samoizjavo za vstop v Italijo, ki jo predstavimo kontrolnim organom (ob izjavi za premike po državi v predvidenih primerih), teritorialno pristojni zdravstveni ustanovi (pokrajina vstopa na italijansko ozemlje) pa je potrebno preko elektronske pošte sporočiti svoj vstop v Italijo s predložitvijo tozadevnega obrazca.

Izjeme za vstop brez predložitve negativnega brisa:
 • kdorkoli vstopa v Italijo za ne več kot 120 ur zaradi delovnih, zdravstvenih obveznosti ali nujnosti
 • kdor je v tranzitu čez italijansko ozemlje (največ 36 ur)
 • državljani in rezidenti na območjih označenih v seznamih A, B, C, D, ki prihajajo v Italijo zaradi službenih obveznosti. V primeru, da je oseba prebivala ali bila v tranzitu skozi eno izmed držav v seznamu C, je predložitev negativnega testa vsekakor potrebna
 • zdravstveno osebje
 • čezmejni delavci
 • osebje podjetij s sedežem ali podružnico v Italiji, ki se vračajo iz službenega potovanja v tujini v manj kot 120 urah
 • osebje Evropske Unije, mednarodnih organizacij ali diplomati, policija, gasilci in vojaki
 • dijaki in študentje, ki opravljajo svoj študij v tujini in se dnevno ali vsaj enkrat tedensko vračajo v Italijo
 • potniki letov “Covid-tested”
 • posadke in osebje tovornih vozil in prevoznih sredstev.

V primeru čezmejnih delavcev, učencev in študentov je potrebno obrazec o vstopu na nacionalno ozemlje poslati Zdravstveni ustanovi samo enkrat. V polje za datum prihoda v Italijo je treba preprosto vnesti besedo: transfrontaliero (čezmejni).

Za delavce, ki ne spadajo v zgornjo definicijo čezmejnih delavcev, so pa zaobjeti med naštetimi izjemami, je mogoče poslati individualni in tedenski prospekt za vstop v Italijo.

Ta dokument je potreben, da se lahko sledi osebam, ki potujejo po Italiji, in da se – če ena od teh razvije simptome in je pozitivna za COVID-19, zgodaj in natančno identificira vse osebe, s katerimi je prišla v stik.

Individualni prospekt je lahko excel list ali pdf datoteka, ki navaja vse predvidene vstope na nacionalno ozemlje osebja v cestnem prevozu in drugo osebje, ki potuje; zato so potrebni osebni podatki posameznika (ime, priimek in datum rojstva, skupaj z davčno številko), vsi datumi vstopa na italijansko ozemlje (tudi z navedbo vstopne točke), registrska tablica vozila, ki se uporablja za potovanje, in predvidena pot. Zdravstveni ustanovi se ga po elektronski pošti pošlje skupno z izjavo za vstop v Italijo.

Vsem, ki nameravajo vstopati na italijansko ozemlje svetujemo, da izpolnijo spletni informativni vprašalnik, ki je dostopen tudi v angleškem jeziku na spletni strani Ministrstva za Zunanje zadeve na sledeči povezavi: infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html.

Več informacij

Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it