Premazani fini papir-Uvedba dokončne protidampinške dajatve in dokončno pobiranje začasne dajatve

ponedeljek, 16. maj 2011
V Uradnem listu EU, v seriji L št. 128 z dne 14.05.2011, je bila objavljena  Uredba sveta EU št. 451/2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju zašasne dajatve za izdelke iz oznake KN ex 4810 13 20, ex 4810 13 80, ex 4810 14 20, ex 4810 14 80 ex 4810 19 10, ex 4810 19 90,ex 4810 99 10, ex 4810 99 30 in ex 4810 99 90 s poreklom iz Kitajske, in sicer v višini med 8% in 35,1% odvisno od kitajskega proizvajalca.