Prenehanje izvajanja predhodnega nadzora uvoza nekaterih izdelkov iz jekla in aluminija v EU

ponedeljek, 18. maj 2020
S 15. majem 2020 prenehal veljati predhodni nadzor uvoza nekaterih izdelkov iz jekla in aluminija v EU , ki je bil za nekatere izdelke iz jekla v veljavi od leta 2016 na podlagi Izvedbenih uredbe Komisije (EU) 2016/670 ter za nekatere izdelke iz aluminija od leta 2018 na podlagi Izvedbene uredbe Komisije(EU) 2018/640. Podjetjem pri uvozu zadevnih izdelkov od 16. maja 2020 dalje ni treba več predložiti listine o nadzoru.
Evropska komisija bo uvoz izdelkov iz jekla in aluminija pozorno spremljala tudi po 15. maju s pomočjo statističnih orodij, ki jih ima na voljo. Podatki bodo dostopni na spletni strani https://webgate.ec.europa.eu/siglbo/post-surveillance.