Pribor (fitingi) za cevi iz železa ali jekla - Uvoz s poreklom iz Kitajske, raširjen na Tajvan, Indonezijo, Šrilanko in Filipine

sreda, 03. september 2014

V Uradnem listu EU, seriji C, št. 295 z dne 03.09.2014, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterega pribora (fitingov) za cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Kitajske, razširjenih na Tajvan, Indonezijo, Šrilanko in Filipine.

Izdelek, ki se domnevno uvaža po dampinških cenah, je trenutno uvrščen pod oznako KN ex7307 93 11, ex7307 93 19 in ex7307 99 80 s poreklom iz Kitajske, razširjenih na Tajvan, Indonezijo, Šrilanko in Filipine.

Roki za sodelovanje:
Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 15 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Vsa stališča in zahtevki morajo biti predloženi v pisni obliki in na način kot določa 5.2 točka zgoraj omenjenega obvestila.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.