Pribor (fitingi) za varjenje cevi iz nerjavnega jekla- Začetek protidampinškega postopka s poreklom iz Kitajske in Tajvana

ponedeljek, 12. november 2012
V Uradnem listu EU, serija C, št. 342 z dne 10.11.2012, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka glede uvoza pribora (fitingov) za varjenje cevi iz nerjavnega jekla, dokončanega ali nedokončanega, s poreklom iz Kitajske in Tajvana.
Zadevni izdelek:
Izdelek v tej preiskavi je pribor (fitingi) za varjenje cevi iz nerjavnega jekla, dokončan ali nedokončan, uvrščen pod oznako KN 7307 23 10 in 7307 23 90.
Roki za sodelovanje:
Vse zainteresirane stranke morajo zahtevati vprašalnik ali druge obrazce zahtevkov čim prej, vsekakor pa najpozneje v 15 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 37 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov
mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.