Pribor za cevi (fitingi) iz železa ali jekla – začetek pregleda zaradi izteka proti-dampinških dajatev na uvoz iz Kitajske

ponedeljek, 02. november 2020
V Uradnem listu EU C 361 z dne 27.10.2020 je bilo objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka proti-dampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterega pribora (fitingov) za cevi iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske 
 
Izdelek, ki se pregleduje, je nekateri pribor (fitingi) za cevi (razen litega pribora (fitingov), prirobnic in fitingov z navojem) iz železa ali jekla (razen nerjavnega jekla), z največjim zunanjim premerom do vključno 609,6 mm, ki se uporablja za čelno varjenje ali druge namene, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske. Izdelek se trenutno uvršča pod oznake KN ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 in ex 7307 99 80 (oznake TARIC 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 in 7307 99 80 98).
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v pregledu, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku pregleda zaradi izteka ukrepov.
 
Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede podaljšanja veljavnosti proti-dampinških dajatev.