Pristanišče Konstanca v Romuniji želi rasti

četrtek, 20. oktober 2011

Romunska ministrica za promet Anca Boagiu je že večkrat izrazila namero, da pristanišče Konstanca postane drugo največje na evropski celini, takoj za Rotterdamom. Med obema pristaniščema že zdaj obstaja rečna povezava, s čimer je omogočena neprekinjena plovba med Severnim in Črnim morjem.

Romunija je poleg Bolgarije edina članica EU z dostopom do Črnega morja. Konstanca je tako predvsem pomembna vstopna točka za blago s črnomorskega območja v EU. Letni obseg pretovorjenega blaga v Konstanci je bil leta 2010 s približno 48 milijoni ton kar nekajkrat višji kot denimo v bolgarskih pristaniščih ob Črnem morju Varna in Burgas.

Konstanca se sicer še zdaleč ne uvršča med največja pristanišča v svetovnem merilu. Kot kaže analiza ameriškega združenja pristaniških oblasti, po obsegu pretovorjenega blaga zaseda šele 89. mesto med vsemi pristanišči na svetu.

A generalni direktor pristanišča Konstanca Aurelian Andrei Popa ima ambiciozne načrte. Želi si, da bi pristanišče postalo prava vstopna točka na jugovzhodu Evrope za blago z izvorom oz. ciljem na območju Črnega morja, Kaspijskega morja, srednje Azije in Daljnega vzhoda.

Pristaniške oblasti Konstance s tem namenom načrtujejo več projektov, ki so lahko zanimivi tudi za tuja podjetja. Tako naj bi v nekaj mesecih objavili razpis za pripravo idejnega načrta za srednje- in dolgoročni razvoj pristanišča v ocenjeni vrednosti približno dva milijona evrov.

Že v kratkem bodo stekle tudi nekatere aktivnosti za širitev in modernizacijo pristanišča. Med drugim je predvidena poglobitev več dokov, pri čemer so poleg izkopavalnih del predvidena tudi vzdrževalna dela na objektih na pomolu. Za ta dela nameravajo skupaj nameniti približno 49,5 milijona evrov.

Poleg tega načrtujejo povečanje nakladalnih in razkladalnih zmogljivosti v trenutno ocenjeni vrednosti 2,1 milijona evrov. Za vse omenjene projekte Romuni upajo v pridobitev evropskih sredstev.

Že konec leta 2009 so objavili razpis za podaljšanje zaščitnega nasipa pred pristaniščem v ocenjeni vrednosti 144 milijonov evrov. Projekt zaenkrat stoji, saj so se zavrnjeni ponudniki na odločitev o izbranem izvajalcu del pritožili, kar se sicer v Romuniji pogosto dogaja.

Izkušnje zadnjih let so pokazale, da se infrastrukturni projekti v Romuniji iz različnih vzrokov običajno izvajajo počasneje in trajajo dlje, kot je bilo načrtovano. Eden od razlogov za to so pogoste pritožbe v okviru postopka oddaje del. Za nepoznavalce je zato napredek pri nujno potrebnih infrastrukturnih projektih pogosto komaj opazen, med prebivalci in v medijih pa je včasih opaziti veliko razočaranje.

Dodatne informacije:
www.portofconstantza.com
www.ampost.ro