Pristop Ruske federacije k Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) - kaj prinaša?

sreda, 21. december 2011

V okviru osme ministrske konference WTO, ki je potekala v času od 15. do 17. decembra 2011, so ministri držav članic WTO soglasno sprejeli Rusko federacijo kot novo članico WTO. Ministri so potrdili poročilo delovne skupine za pristop Ruske federacije k WTO ter listo obvez v zvezi s tržnim dostopom za blago in storitve vsebovano v Protokolu o pristopu Ruske Federacije k WTO.

Ruska federacija bo morala dogovor ratificirati do 15. junija 2012, polnopravna članica WTO pa bo postala 30 dni po uradnem obvestilu Sekretariata WTO o ratifikaciji.

Kaj prinaša pristop Ruske federacije k WTO - klikni tukaj.