Pritrdilni elementi – razveljavitev dokončnih protidampinških dajatev na uvoz iz Kitajske

petek, 04. marec 2016

V Uradnem listu EU, serija L, št. 52 z dne 27.02.2016, je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije o razveljavitvi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Kitajske ter razširjene  na pritrdilne elemente, poslane iz Malezije. Dokončne protidampinške dajatve so bile sicer v veljavi od leta 2009. Razveljavitev začne učinkovati od 28. februarja 2016 in ne sme služiti kot podlaga za povračilo dajatev, ki so bile pobrane pred tem datumom.