Pritrdilni elementi iz železa ali jekla– začetek proti-dampinškega postopka na uvoz iz Kitajske

ponedeljek, 21. december 2020

V Uradnem listu EU C 442 z dne 21.12.2020 je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Kitajske.

Izdelek v tej preiskavi zajema nekatere pritrdilne elemente iz železa ali jekla, razen iz nerjavnega jekla, tj. lesne vijake (razen tirnih vijakov), samovrezne vijake, druge vijake in sornike z glavo (s svojimi maticami ali podložkami ali brez njih, razen vijakov in sornikov za pritrjevanje sestavnega materiala na železniške tire) in podložke (v nadaljnjem besedilu: izdelek v preiskavi). Izdelek se trenutno uvršča pod oznake KN 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (oznaki TARIC 7318159519 in 7318159589), ex 7318 21 00 (oznake TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 in 7318210098) in ex 7318 22 00 (oznake TARIC 7318220031, 7318220039, 7318220095 in 7318220098).

Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede uvedbe izravnalne dajatve

Dodatne informacije o zadevnem primeru, vključno z vprašalniki za zainteresirane strani, so dostopne na tej strani AD676.