Pritrdilni elementi iz železa ali jekla-Razširitev dokončne protidampinške dajatve

sreda, 27. julij 2011
V Uradnem listu EU, v seriji L št. 194 z dne 26.07.2011, je bila objavljena  Uredba komisije EU št. 723/2011 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve za izdelke iz oznake KN 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 59, 7318 15 69, 7318 15 81, 7318 15 89, ex7318 15 90, ex7318 21 00 in ex7318 22 00, uvedene na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudkse republike Kitajske, na uvoz nekaterih pritrdilnih elemnetov iz železa ali jekla, poslanega iz Malezije, ne glede na to,  ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Malezije ali ne.