Prostotrgovinski sporazum med Evropsko unijo in Filipini

sreda, 20. april 2016
Obveščamo vas, da bosta Evropska unija in Republika Filipini konec maja 2016 začela pogajanja za sklenitev prostotrgovinskega sporazuma.
 
Sporazum s Filipini, ki bo poleg odprave večine carin obsegal tudi določbe s področja tehničnih ovir trgovini (npr. standardov na področju avtomobilske in elektro industrije), pravil o poreklu, storitev in investicij, fitosanitarnih ukrepov, javnih naročil, intelektualne lastnine ipd., bo dodatno odprl filipinski trg tudi slovenskim podjetjem.
 
Da bi bile določbe sporazuma čim bolj relevantne za slovensko gospodarstvo, želimo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo identificirati interese slovenskih podjetij, ki že poslujejo oziroma nameravajo poslovati s filipinskim tržiščem, vključno z morebitnimi trgovinskimi ovirami, s katerimi se pri tem srečujejo, kar bo služilo kot podlaga za aktivno sodelovanje z Evropsko komisijo v procesu pogajanj.
 
Podjetja, ki že poslujejo s Filipini ali pa to načrtujejo, zato vljudno vabimo, da nam posredujete povratno informacijo o svojih specifičnih interesih (sektorji, konkretni proizvodi, storitve) in ovirah, s katerimi se pri poslovanju s to državo soočate (carine in necarinske ovire, omejitve pri opravljanju storitvenih dejavnosti ali pridobivanju javnih naročil itd.). Dobrodošle bodo tudi informacije o morebitnih  defenzivnih interesih.  
 
Prosimo, da informacije posredujete na e-naslova: suzana.papez-skubic@gov.si in gp.mgrt@gov.si do 11. 5. 2016.