PV Castex predstavil načrt za zagon turizma Destination France v višini 1,9 mrd EUR

torek, 30. november 2021

PV Castex je 20. novembra 2021 predstavil načrt za zagon turizma Destinacija Francija ("Destination France"), za katerega bodo namenili 1,9 mrd EUR. Od tega bo namenjenih preko Bpifrance in Banque des territoires 1,3 mrd EUR za posojila.  

Cilj načrta "Destination France" je utrditi pozicijo Francije kot vodilne svetovne turistične destinacije, povečati prihodke od turizma, kot tudi postati prva trajnostna destinacija v l. 2030. V l. 2019 je število tujih turistov v Franciji doseglo 90 mio, prihodki pa 58 mrd EUR. Sektor predstavlja 2 mio neposrednih in posrednih zaposlitev. 

Načrt "Destination France" ima 5 osi:
 
  1. Ponovno pridobiti talente z veliko komunikacijsko kampanjo: organizirali bodo nacionalno kampanjo za vrednotenje poklica in karier v turizmu, oblikovali bodo mrežo šol in tečajev odličnosti v turizmu, organizirali sprejemne in usmerjevalne točke za sezonske delavce na turističnih ozemljih.
 
  1. Okrepiti odpornost sektorja in izboljšanje kakovosti ponudbe: okrepili bodo javno ponudbo dolgoročnih posojil za turizem. Posebna podpora bo namenjena izboljšanju kakovosti hotelskega in gostinskega sektorja v srednje velikih mestih. Poenostavili bodo regulativni okvir za spodbujanje naložb v sektorje hotelov in turističnih rezidenc. 100 mio EUR podpore bo namenjenih poslovnemu turizmu in prireditvam (še posebno prizadeti zaradi krize).
 
  1. Vrednotiti in razviti turistično bogastvo: v okviru  posebnega sklada bo 51 mio EUR  namenjenih podpori in razvoju turističnega bogastva, 55 mio EUR pa za izboljšanje in okrepitev ponudbe turističnega inženiringa za ozemlja.
 
  1. Odgovoriti na izzive transformacije sektorja: razširili bodo področja uporabe in okrepili sredstva Sklada za trajnostni turizem. Zagotovili bodo posebno podporo za prilagajanje kampov na podnebne spremembe na obalnih območjih. Posodobili in ozelenili bodo klasifikacije turističnih nastanitev. Izvajali bodo aktivnosti za zmanjšanje ekološkega odtisa sektorja in sprejeli kazalnike trajnostnega turizma. 44 mio EUR bodo namenili za podporo naložbam v trajnostno turistično infrastrukturo. Podprli bodo razvoj novoustanovljenih turističnih podjetij. Prav tako bodo podprli digitalni prehod turističnih majhnih in srednje velikih podjetij ter zelo majhnih podjetij.
 
  1. Promocija Francije kot destinacije in utrditev njenega tržnega deleža: krepitev komunikacijskih in promocijskih ukrepov za Francijo kot destinacijo, tako za turiste kot za vlagatelje. Izkoristili bodo mednarodne športne dogodke, zlasti OI l. 2024, pa tudi svetovno prvenstvo v alpskem smučanju in svetovni pokal v ragbiju v l. 2023, za promocijo Francije kot destinacije. Vzpostavili bodo tudi teritorialne načrte.

Več na: www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/destinationfrance_cle0f5dc4.pdf

Načrt za ponovni zagon turizma je PR Macron napovedal v letošnjem juliju, kjer je poudaril potrebo po strukturnih spremembah in inovativnem modelu. Z načrtom poskuša vlada postaviti osnove za soočanje s ključnimi izzivi sektorja, kot so dvig kakovosti ponudbe in pospeševanja, ekološka in digitalna transformacija ter ustrezno vrednotenje zaposlenih. Francija namerava v tem okviru izvajati tudi obsežen komunikacijski in promocijski načrt za "Destination France" od l. 2022 do l. 2024. 

Pripravila:
mag. Breda Korošec
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si