Raziskava: Evropske naložbe v Keniji

torek, 15. september 2020


Delegacija Evropske unije v Keniji izvaja raziskavo o prisotnosti in poslovanju evropskih podjetij Keniji. Cilj raziskave je prepoznati ovire in priložnosti, s katerimi se soočajo evropska podjetja v Keniji ter pridobiti informacije, ki bodo delegaciji in veleposlaništvom držav članic EU v pomoč pri pogovorih s kenijsko vlado glede izboljšanja poslovnega okolja v Keniji. Vsi odgovori podjetij bodo obravnavani diskretno, v skladu z veljavnimi predpisi o zaščiti podatkov in bodo predstavljeni samo v zbirni obliki.

Evropska podjetja in potencialni vlagatelji so vabljeni, da sodelujejo v raziskavi in izpolnijo spletni vprašalnik na povezavi EU investment in Kenya survey.

Rok za posredovanje odgovorov je 23. september 2020.

Dodatne informacije:
Ines Escudero
The Trade and Private Sector Development (TPSD) Facility
E: inescudero@gmail.com

Katja Cimperšek  
Ministrstvo za zunanje zadeve  
Direktorat za gospodarsko in javno diplomacijo
Sektor za bilateralno gospodarsko sodelovanje II
E: Katja.Cimpersek@gov.si