Razpis za biološke industrije H2020-BBI-JTI-2020

ponedeljek, 20. april 2020


Evropska komisija v okviru programa Obzorje Evropa in javno-zasebno partnerstvo bio-industrija (BBI JU) vabita predloge za svoj razpis za biološke industrije H2020-BBI-JTI-2020. To podpira raziskovalne in inovacijske dejavnosti v Evropi, ki bodo ocenile razpoložljivost obnovljivih bioloških virov, ki jih je mogoče uporabiti za proizvodnjo bioloških materialov, in podprli vzpostavitev trajnostnih verig vrednosti na biološki osnovi. Predlogi se lahko med strateško usmeritvijo ena do štiri nanašajo na naslednje teme - surovine, predelava, proizvod in prevzem na trgu. Proračun je 87.000.000 EUR.

Rok prejema predlogov je 3. september 2020.

Podrobnosti o razpisu

Dodatne informacije:
European Commission, Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)
Nacionalna kontaktna točka v Sloveniji
Marta Šabec
E: marta.sabec@gov.si

Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be