Razširitev WTO Sporazuma o informacijski tehnologiji z novimi proizvodi

petek, 12. februar 2016

Na 10. Ministrski konferenci WTO je bil 16.12.2015 sprejeta deklaracija o razširitvi Sporazuma o informacijski tehnologiji  (Information Technology Agreement - ITA) z 201 proizvodi informacijske tehnologije, za katere se bodo v naslednjih letih odpravile carine. Seznam teh proizvodov je naveden v prilogi deklaracije. Vrednost letnega obsega trgovine s temi proizvodi je 1,3 trilijone USD oz. 10 % globalne svetovne trgovine. Po oceni sekretariata WTO bo 65 % carin odpravljenih do julija 2016, ostale pa v roku 3 let. Po letu 2019 bodo carine odpravljene za 94, 4 % IT proizvodov. Lista 201 proizvodov vključuje proizvode za potrošnike, komponente in opremo za proizvodnjo (multimedijski proizvodi - GPS, DVD, multifunkcijski tiskalniki, elektronske naprave, video igre in konzole..).

Skupaj z deklaracijo so bile potrjene tudi liste držav članic, ki določajo način izvedbe te deklaracije, ki se uporablja po načelu klavzule največjih ugodnosti (MFN) kar pomeni, da bodo tudi ostale članice WTO imele brezcarinski dostop do teh trgov.

Po besedah Generalnega direktorja WTO bo ta sporazum pripomogel k nižjim cenam tudi v drugih sektorjih, ki uporabljajo proizvode informacijske tehnologije kot input ter se bo spodbudila rast BDP in ustvarjala nova delovna mesta. Uvoz brez carine bo zniževal stroške za potrošnike na globalni ravni, ki bodo imeli cenejši in lažji dostop do najnovejše tehnologije.

Sporazum o informacijski tehnologiji je bil sklenjen leta 1996 s sprejetjem Ministrske deklaracije o trgovini z informacijskimi proizvodi. Sporazum je začel veljati 1. julija 1997, ko je bil zagotovljen pogoj o 90 % pokrivanju svetovne trgovine s temi proizvodi. Gre za t.i. večstranski ali plurilateralni sporazum, kar pomeni, da zaveze ne nastanejo s vstopom v WTO, ampak je pogoj za vstop v ITA članstvo v WTO. Zadnja nova članica je Rusija (2013).

Glavna težava ITA, kljub njegovi uspešnosti, je pomanjkanja samodejnega sistema za posodabljanje. ITA sporazum zaradi svojih mehanizmov ni zmožen spremljati tehnološkega razvoja izdelkov. Po mnenju EU je potrebno odstraniti vse neupravičene tarifne ovire, ki prizadenejo te izdelke in preprečiti ustvarjanje novih, razširiti seznam izdelkov, vzpostaviti mehanizem za posodabljanje sporazuma, s katerim se bo v bodoče zagotovilo upoštevanje tehnološkega razvoja in vključitev glavnih proizvajalcev izdelkov informacijske tehnologije, ki še niso vključeni v ITA.

Načelni dogovor o dopolnitvi ITA je bil sprejet 28. julija 2015 z določitvijo 201 proizvodov. Znižanje carin bo imelo velik vpliv, saj se bodo znižale cene, vplivalo bo na razvoj IT industrije ter zaposlenost. Države članice so skladno z določbo člena II :1(b) odpravile carine. Carine se bodo zniževale postopoma v 3 letih od 1. julija 2016 dalje do 1. julija 2019. Poleg tega so države obvezane do 1 julija 2016 odpraviti vse katerekoli druge carine in dajatve.

Vsaka država lahko pristopi z izjavo o pristopu. Sporazum bo veljal, ko bo ugotovljeno, da trgovina s tem izdelki v državah članicah predstavlja 90 % svetovne trgovine (države, ki so sklenile ta dogovor, imajo 90 % delež v svetovni trgovini s temi izdelki, kar je že ugotovil sekretariat WTO).

Poleg EU so članice, še Albanija, Avstralija, Kanada, Kitajska, Costa Rica, Guatemala, Hong Kong Kitajska, Islandija, Izrael, Japonska, Koreja, Malezija, Črna Gora, Nova Zelandija, Norveška, Filipini, Švica, Tajvan Tajska in ZDA (skupaj 53 članic vključno s članicami EU).

ITA sporazum mora potrditi Evropski parlament.