Regija Vladimir - ugodno okolje za poslovni razvoj

torek, 23. julij 2019

Regija Vladimir je umeščena v osrednji del Ruske federacije in ima izjemno gospodarsko in geografsko lego. V regiji je okoli 60.000 podjetij, pretežno malih in srednje velikih.

Po obsegu proizvodnje je med 20 največjimi ruskimi regijami, saj ima osrednjo vlogo v gospodarstvu regije industrija, strojegradnja pa predstavlja vodilno gospodarsko panogo regije s kar 40 % celotne regijske proizvodnje. Pomembne so tudi prehrambna ter lahka industrija, elektroenergetika in steklarstvo, v kmetijstvu, ki se izjemno hitro razvija, pa je vodilna živinoreja.

Regija se v zadnjih letih hitro razvija, zato je priložnosti za slovenska podjetja ogromno. V regiji se vzpostavljajo številni industrijski parki in logistični centri Kaneshkovo, Paracels, Oka, Strunino, Aleksandrova Sloboda, Stimvol, Boldino, Tehnopark Dega, Ago-industrijski park Slavrovo... V zadnjih dveh letih so v njej zabeležili za več kot milijardo evrov priliva tujih investicij, vzpostavilo pa se je tudi 43 novih proizvodnih obratov in odprlo več kot 5000 novih delovnih mest. Tuji investitorji so deležni državne podpore in drugih ugodnosti.

Predstavitev regije Vladimir

Dodatne informacije:
Department of Investments and Foreign Economic Activity Vladimir region
E: dived@avo.ru