Rekordno število novih podjetij v Franciji

petek, 07. februar 2020

Po podatkih Statističnega urada Francije (Insee) je bilo v letu 2019 v Franciji ustanovljenih 815.000 podjetij, kar je za 18 % oz. 120.000 podjetij več kot leta 2018, od tega zlasti na račun mikropodjetij. Število podjetij se povečuje že drugo leto zapored, saj je v letu 2018 prišlo prav tako do porasta v višini 17 %.

Glede na vrsto se je v letu 2019 najbolj povečalo število mikropodjetij (+26 %), poraslo je tudi število klasičnih individualnih podjetij (+16 %) in družb (+9 %). Statistika sicer kaže, da po treh letih preživi dobra tretjina mikropodjetij.

Na področju industrije se je število podjetij povečalo za 33 %. Na področju nepremičnin se je število podjetij povečalo za 21 %, informacijsko-komunikacijske tehnologije za 19 %, gradbeništva za 18 %, trgovine, transporta in nastanitev za 14 %, finančne aktivnosti in zavarovanja za 17 %, podpora podjetjem (storitve svetovanja) za 20 %, gospodinjskih storitev za 28 %.

Analitiki pri Coface ocenjujejo, da Francija zlasti v zadnjih dveh letih nudi veliko pomoči za odprtje novih podjetij, posebej za mikropodjetja. Prav tako pa nizke obrestne mere omogočajo lažje financiranje. Pozitiven faktor je tudi relativno ugodna gospodarska konjuktura. Zlasti pri mladih generacijah je zaznati povečan interes za podjetništvo. Glede na raziskavo OpinionWay je skoraj polovica mladih  (med 18 in 35 letom starosti) v Franciji pripravljenih odpreti lastno podjetje.

Porast podjetništva v Franciji, praktično na vseh segmentih, je v precejšnji meri pripisati spodbudni vladni politiki glede ustanavljanja podjetij ter sprejeti zakonodaji v okviru zakona Pacte, ki poenostavlja  administrativne postopke za podjetja, kot tudi podjetniškemu duhu mladih. Leto 2020 bo po ocenah analitikov znalo biti težje glede odpiranja novih podjetij na področju industrije, tudi zaradi težav pri iskanju usposobljenih kadrov ter velikega tehnološkega preobrata na področju avtomobilske industrije.

Pripravila:
mag. Breda Korošec, pooblaščena ministrica
Veleposlaništvo RS v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si