Republika Moldavija – konec uporabe avtonomnih trgovinskih preferencialov in pridružitveni sporazum; uporaba tudi na območju Pridnjestrja (Transnistrie)

ponedeljek, 28. december 2015

Obveščamo vas, da se bo Uredba Sveta (ES) št. 55/2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo, s spremembami, uporabljala samo še do 31. Decembra 2015. Po tem datumu ti avtonomni trgovinski preferenciali za Republiko Moldavijo niso več v veljavi.

 

V trgovini med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo od 1. januarja 2016 dalje veljajo samo še določbe Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani. Pridružitveni sporazum z Republiko Moldavijo je bil objavljen v Uradnem listu EU L 260, z dne 30. 8. 2014 (Protokol II o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja se prične na strani 621).

 

Opozoriti je treba, da lahko izvozniki s sedežem v Pridnjestrju (Transnistria), ki izvozijo blago do vključno 31. decembra 2015 v EU, uveljavljajo samo ugodnosti tarifnih preferencialov na podlagi avtonomnega režima, ne pa ugodnosti iz pridružitvenega sporazuma.

 

Člen 462 pridružitvenega sporazuma določa, da se naslov V (Trgovina in z njo povezane zadeve) sporazuma, katerega del je tudi protokol II, za tista območja Republike Moldavije, nad katerimi vlada Republike Moldavije ne izvaja nadzora, začne uporabljati, ko Republika Moldavija zagotovi celovito izvajanje in uveljavljanje naslova V na svojem celotnem ozemlju. Isti člen sporazuma nadalje določa, da Pridružitveni svet sprejme sklep, ko je zagotovljeno celovito izvajanje in uveljavljanje naslova V sporazuma na celotnem ozemlju Republike Moldavije. Republika Moldavija je Evropsko komisijo obvestila, da lahko zagotovi celovito izvajanje in uveljavljanje naslova V sporazuma na svojem celotnem ozemlju od 1. Januarja 2016. Sklep št. 1/2015 Pridružitvenega sveta EU-Republika Moldavija o uporabi naslova V sporazuma na celotnem ozemlju Republike Moldavije je bil objavljen v Uradnem listu EU L 336, z dne 23. 12. 2015. To pomeni, da je od 1. januarja 2016 dalje blago, ki ga iz Republike Moldavije izvozijo v EU izvozniki s sedežem v Pridnjestrju (Transnistria), upravičeno do preferencialne obravnave na podlagi pridružitvenega sporazuma, vendar le pod pogojem, da potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdajo moldavski organi, ki so v EU edini uradno priznani organi, tudi v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na Pridnjestrje (Transnistrio). Torej za izdajanje potrdil o gibanju blaga EUR.1 niso pristojni tako imenovani carinski organi iz Pridnjestrja (Transnistrie), prav tako se na njih ne more nasloviti zahteva za preverjanje dokazil o poreklu.