Rok za oddajo zahtevkov za carinske opustitve in kvote se v tej rundi izteče 15.9.2012

petek, 31. avgust 2012


Slovenska podjetja lahko na podlagi pisnega zahtevka zaprosijo za ukinitev carinskih dajatev za uvoz surovin, polizdekov ter sestavnih delov, ki so po poreklu iz držav izven EU.

Pogoji za vložitev carinskih opustitev ali kvot so:

  • Izdelki (surovine, polizdelki, sestavni deli, oprema in material) se uporabijo v proizvodnem procesu
  • Izdelki niso na razpolago v EU (ne obstaja v zadovoljivi količini v primeru kvot)
  • Znesek nepobranih carin na letni ravni višji od 15.000 EUR
  • Blago ni predmet sporazuma o izključni prodaji.


Zahtevke zbira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem in internacionalizacijo, Sektor za internacionalizacijo, mateja.valenci@gov.si, ki jih pregleda in v kolikor izpolnjujejo vse kriterije, posreduje v dokončno odobritev na Evropsko komisijo.

Trenutno smo prejeli en zahtevek s strani slovenskega podjetja, ki želi surovino za svojo proizvodnjo uvažati po carinski stopnji 0. Čas za vložitev zahtevkov v tej rundi je do 15.9.2012. Za odobrene zahtevke bo ukinitev carinskih dajatev pričela veljati s 1. julijem 2013.
 

Več informacij.