S 1. januarjem 2013 znižanje oziroma ukinitev carinskih dajatev pri uvozu industrijskih proizvodov v BiH, Srbijo in Črno goro

petek, 21. december 2012

Na podlagi stabilizacijsko-pridružitvenih sporazumov med EU ter BiH in Črno goro bodo s 1. januarjem 2013 pri uvozu v BiH in Črno goro ukinjene carinske dajatve še za preostale industrijske izdelke po poreklu iz EU. Gre za skupino najbolj občutljivih izdelkov, za katere se v letu 2012 plačuje carinska dajatev v višini 20% od osnovne dajatve. Ti izdelki so našteti v Prilogi Ic stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med EU in BiH oziroma v Prilogi Ib stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med EU in Črno goro.

Na podlagi stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med EU in Srbijo pa bodo s 1. januarjem 2013 carinske dajatve ukinjene za proizvode, navedene v Prilogi Ib sporazuma, za proizvode, navedene v Prilogi Ic sporazuma pa bodo carinske dajatve iz sedanjih 40% od osnovne dajatve znižane na 20% od osnovne dajatve (ukinjene pa bodo 1. januarja 2014).

Za ostale industrijske proizvode po poreklu iz EU so carinske dajatve pri uvozu v navedene države že ukinjene.