Šarenke-Začetek protisubvencijskega postopka s poreklom iz Turčije

ponedeljek, 17. februar 2014

V Uradnem listu EU, seriji C, št. 44 z dne 15.02.2014, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protisubvencijskega postopka za uvoz nekaterih šarenk s poreklom iz Turčije.
 

Izdelek v tej preiskavi so šarenke (Oncorhynchus mykiss), žive, sveže, ohlajene, zamrznjene ali dimljene, v obliki cele ribe (z glavami in škrgami, brez drobovja, mase manj kot 1,2 kg, ali brez glav, škrg in drobovja, mase manj kot 1 kg posamezno), ali v obliki filetov (mase manj kot 400 g posamezno), trenutno uvrščene pod oznako KN KN ex0301 91 90, ex0302 11 80, ex0303 14 90, ex0304 42 90, ex0304 82 90 in ex0305 43 00. Te oznake KN so zgolj informativne.

Roki za sodelovanje:
Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 15 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Vsa stališča in zahtevki morajo biti predloženi v pisni obliki in na način kot določa 5.2 točka zgoraj omenjenega obvestila.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.