Se pri poslovanju z državami zunaj EU soočate z netarifnimi ovirami? Sporočite nam.

torek, 04. september 2012

So postopki pri izvozu v tretjo državo predolgi? Se zahtevajo nesmiselni testi, ki ne služijo varstvu zdravja ljudi ali živali? Vam zaračunavajo nepotrebne dodatne stroške? Je tretja država sprejela predpise, ki otežujejo dostop vaših proizvodov in storitev na dani trg? Če se spopadate s takšnimi in podobnimi trgovinskimi ovirami pri poslovanju v tretji državi, nam sporočite.
 
Izvozniki, o svojih težavah obvestite Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ministrstvo vam bo v okviru svojih pristojnosti in v stikih z Evropsko komisijo pomagalo pri odpravljanju ovir.
 
Kontakt:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Direktorat za turizem in internacionalizacijo
Sektor za internacionalizacijo
e-pošta: gp.mg@gov.si

Marjeta Bajt
tel.: 01 400 36 27
e-pošta: marjeta.bajt@gov.si