Seminar: Interna logistika dobaviteljev avtomobilske industrije, Ljubljana, 10. december 2014

ponedeljek, 01. december 2014

Seminar Interna logistika dobaviteljev avtomobilske industrije bo potekal 10. decembra 2014 s pričetkom ob 14:15 uri v predavalnici II/4 (2. nadstropje) Fakultete za strojništvo, UL, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana.

 

Obvladovanje materialnih tokov in logistike v podjetju je predpogoj za uvrstitev med A-dobavitelje in za doseganje dobrih rezultatov v poslovanju. Učinkovite dobave kupcem, boljša komunikacija s poslovnimi partnerji, manj zastojev, zmanjšanje zalog, prihranki materiala, zmanjšanje količine predelav oziroma popravil, zmanjšanje incidentov v logistiki (npr. neskladnost vsebine pakiranja in oznak), zmanjšanje izrednih stroškov dostav in drugih stroškov - vse to so cilji, ki jih mora proizvodno podjetje dosegati, če hoče biti vrhunski dobavitelj in dosegati dober poslovni rezultat.

 

Seminar je namenjen avtomobilskim in industrijskim dobaviteljem, dobaviteljem komponent in vsem proizvajalcem. Direktorjem, vodjem logistike, komercialistom (nabave in prodaje), planerjem proizvodnje in IT strokovnjakom.

 

Udeležba na seminarju je brezplačna. Prijave sprejemajo na elektronski naslov dunja.podlesnik@acs-giz.si najkasneje do ponedeljka, 8.12.2014 do 16. ure. Pri prijavi je potrebno navesti ime in priimek udeleženca, njegovo funkcijo v podjetju in elektronski naslov.

 

Vabilo.

 

Dodatne informacije:
Dunja Podlesnik
GIZ ACS
T: 01/236 17 35.
E: dunja.podlesnik@acs-giz.si