Seminar: Predstavitev sporazuma CETA in poslovnih priložnosti, ki jih le ta prinaša slovenskim podjetjem, Ljubljana 10. maj 2018

sreda, 25. april 2018

Obvestilo:


Seminar je, zaradi premajhnega števila zainteresiranih podjetij, odpovedan.

Prosimo za razumevanje.

 
Javna agencija SPIRIT Slovenija v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 10. maja 2018 organizira seminar z naslovom Predstavitev sporazuma CETA in poslovnih priložnosti, ki jih le ta prinaša slovenskim podjetjem.
 
CETA je bilateralni trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Kanado. Smisel in namen sporazuma je čim večja odprava ovir (predvsem trgovinskih), ki omejujejo izboljšanje trgovine in investicij med partnericama. Sporazum naj bi imel pozitiven vpliv na gospodarsko rast tako v EU kot v Kanadi in zajema vsebine s področja liberalizacije trgovine z blagom in storitvami, liberalizacijo in zaščito investicij ter dostop na trg javnih naročil, carinske in trgovinske olajšave, netarifne ovire in področje sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov, pravila o varstvu konkurence, subvencijah, medsebojnega priznavanja poklicnih kvalifikacij, pravic intelektualne lastnine, trgovine in trajnostnega razvoja, dela in okolja ter regulativnega sodelovanje.
 
Program: moderator g. Franc Stanonik, generalni direktor Direktorata za notranji trg
10.30 – 11.00 Registracija udeležencev
11.00 – 11.15 Pozdravni nagovor:
Ga. Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
11.15 – 12:00 SPLOŠNA PREDSTAVITEV SPORAZUMA CETA
ga. Monika Jakše, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 
PRAVILA O POREKLU IN POSTOPKI ZA PRIDOBIVANJE POREKLA
ga. Ana Maček, Finančna uprava RS
12.00 – 12.20 PREDSTAVITEV SPORAZUMA CETA Z EU PERSPEKTIVE
g. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
12.20 – 12.30  Q & As
12.30 – 13.00  Mreženje
 
Seminar bo potekal v slovenskem in deloma v angleškem jeziku, in sicer v četrtek 10. maja 2018, s pričetkom ob 11. 00 uri,  v City Hotelu, Dalmatinova 15, Ljubljana.
 
Vsa zainteresirana slovenska podjetja vabimo, da svojo udeležbo potrdijo preko spletne prijavnice najkasneje do torka 8. maja 2018.

Kotizacije za udeležbo ni!

Dodatne informacije:
SPIRIT Slovenija: Tina Lukan, tel. 01/530-98-26, e-mail: tina.lukan@spiritslovenia.si
Spletna prijavnica