Semiš usnje-Začetek pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov s poreklom iz Kitajske

sreda, 14. september 2011
V Uradnem listu EU, v seriji C št. 270 z dne 13.09.2011, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, na pobudo proizvajalcev za izdelke iz oznake KN 4114 10 10 in 4114 10 90 s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.