Seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2013

petek, 05. april 2013

Sejemski nastopi podjetij v tujini predstavljajo eno od osnovnih orodij promocije podjetij in njihovih izdelkov/storitev v tujini. Ker so stroški nastopa podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, predvsem za mala in srednje velika podjetja, relativno visoki, SPIRIT Slovenija z organizacijo skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva in sofinanciranjem zakupa neopremljenega razstavnega prostora slovenskim podjetjem znižuje stroške predstavitve in nastopa na tujih trgih.


V letu 2012 je SPIRIT Slovenija (tedanji JAPTI) organiziral skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na 12 sejmih v tujini, udeležilo se jih je 85 slovenskih podjetij. Za potrebe skupinskih predstavitev smo zakupili 1.814 m2 razstavnega prostora, podjetja pa so vzpostavila 3.791 poslovnih kontaktov oziroma sklenila 273 konkretnih novih poslov. Zaradi dobrih rezulatov in pozitivnih odzivov slovenskih podjetij v preteklih letih, SPIRIT Slovenija nadaljuje z organizacijo skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini tudi v letu 2013.


Na podlagi vabila podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2013 in izraženega interesa s strani slovenskih podjetij, smo oblikovali seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na 18 mednarodnih sejmih v tujini v letu 2013.


Za vsak posamezni sejem iz seznama bomo objavili vabilo in prijavnico, zato vas vabimo, da spremljate objave na spletnem portalu www.izvoznookno.si.


Več informacij o posameznih sejmih in nadaljnjih postopkih:
SPIRIT Slovenija, javna agencija
Matjaž Rovan
T: 01 5309 828
E: matjaz.rovan@japti.si