SGZ se zavzema za ohranitev odprtih meja med Avstrijo in Slovenijo

torek, 20. oktober 2020

Razglasitev epidemije v Sloveniji in zaostrovanje razmer v Avstriji prinaša s seboj veliko vprašanj, povezanih s prehodom meje in pretokom blaga. SGZ se ob tem zavzema, da se meje ne zapirajo!

Pred kratkim so vsi v predsedniki vlad v Bruslju potrdili, da morajo meje med državami EU ostati odprte! Nekaj statističnih podatkov o čezmejnem sodelovanju med Avstrijo in Slovenijo:
 
  • Blagovna menjava med Slovenijo in Avstrijo je približno 6 milijard evrov.
  • Iz Slovenije v Avstrijo se dnevno vozi od 23.000 do 25.000 dnevnih migrantov. Približno 50 % na Štajersko, 40 % na Koroško in 10 % ostalih.
  • Med največja podjetja, ki so močno odvisna od dnevnih migracij, so:  MAGNA, AVL Graz, KNAPP Graz, Urbas, MAHLE itd.
  • Pomemben vidik so poklici v zdravstvu (medicinske sestre, negovalke v domih za ostarele itd.).
  • Poleg tega je še 1.000 strokovnjakov iz Slovenije, ki vsak dan opravljajo svoje storitve v Avstriji.
  • Vendar tudi obratno: v Sloveniji je več kot 1.000 podjetij z udeležbo avstrijskega kapitala, od tega 760 podjetij z večinoma avstrijskim kapitalom. Posledično lastniki in zaposleni vsakodnevno obiskujejo svoja podjetja, veliko Avstrijcev pa je tudi dnevnih migrantov v Slovenijo
  • Od danes 19.10.2020 je spet razglašena 30-dnevna epidemija v Sloveniji. Večji ukrepi so že bili sprejeti, restavracije so zaprte, nošenje maske itd. Podjetja spet uvajajo delo od doma. Slovenska Vlada dela vse, da bi položaj ohranila pod nadzorom.

Nikakor se ne sme priti do ponovnega zapiranja meja med Slovenijo in Avstrijo.

To bi gospodarstvo pahnilo v še večji prepad.

Benjamin Wakounig
predsednik Slovenske gospodarske zveze v Celovcu