Silicij-Začetek preiskave glede možnega izogibanja AD ukrepom, s poreklom iz Kitajske pri uvozu poslanim s Tajvana

petek, 13. julij 2012
V Uradnem listu EU, seriji L, št. 176 z dne 06.07.2012, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 467/2010 na uvoz silicija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske pri uvozu silicija, poslanega s Tajvana, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom s Tajvana ali ne, in o registraciji takega uvoza.

Izdelek, ki ga zadeva morebitno izogibanje, je silicijeva kovina s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki se trenutno uvršča pod oznako KN 2804 69 00.

Roki za sodelovanje:
Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 15 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače. Vsa stališča in zahtevki morajo biti predloženi v pisni obliki.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.