Sistem registriranih izvoznikov (sistem REX) 1.1.2017

sreda, 04. januar 2017
S 1.1.2017 se je v okviru sheme GSP Unije začel uporabljati sistem registriranih izvoznikov (sistem REX), zato so carinski organi držav članic EU s 1.1.2017 začeli z registracijo izvoznikov in prepošiljateljev blaga v okviru sheme GSP Unije. Ker gre v primeru sheme GSP Unije za avtonomni preferencialni režim, se dokazila  o  preferencialnem poreklu - navedbe o poreklu za izvoz v države upravičenke do GSP v EU izdajajo samo za namene bilateralne kumulacije. Registracija je enako pomembna za namene pošiljanja izdelkov s poreklom drugam znotraj območja EU ali na Norveško ali v Švico, saj omogoča dajanje nadomestnih navedb o poreklu s strani registriranih prepošiljateljev, če skupna vrednost izdelkov s poreklom v prvotni pošiljki, ki se razdeli, presega 6 000 EUR.

Sistem registriranih izvoznikov pa se v EU ne bo uporabljal samo v okviru sheme GSP Unije, ampak tudi izven tega okvira – v okviru bodočih sporazumov o prosti trgovini (uporaba sistema registriranih izvoznikov v EU je že predvidena v besedilu sporazuma med EU in Kanado in med EU in Vietnamom). Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (CETA) se bo začel začasno uporabljati potem, ko bodo izpolnjeni notranjepravni postopki EU in Kanade za začetek začasne uporabe sporazuma. Carinski organi držav članic EU so začeli z registracijo izvoznikov izven okvira sheme GSP Unije prav tako 1. januarja 2017.

Registrirani izvozniki v EU lahko uporabljajo dodeljeno številko registriranega izvoznika v okviru vseh preferencialnih trgovinskih dogovorov, kjer se za namene potrjevanja porekla blaga uporablja sistem REX. To pomeni, da imajo izvozniki iz EU le eno številko registriranega izvoznika za namene izvoza v države, s katerimi se uporablja sistem REX oziroma da je enkraten popoln zahtevek za registracijo izvoznika bodisi v okviru sheme GSP Unije ali zunaj nje zadosten, da izvozniki v EU kot registrirani izvozniki izvažajo v okviru vseh preferencialnih trgovinskih dogovorov, kjer se uporablja sistem REX.

Več glede registracije izvoznikov najdete na spletnem naslovu http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Carina/Podrocja/Poreklo_blaga/Novice/2016/Sistem_registriranih_izvoznikov_sistem_REX.pdf.