Slovenska delegacija na mednarodnem poslovnem forumu CORKMEET 2013 na Irskem največja in najbolj prepoznavna

petek, 12. april 2013

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma - SPIRIT Slovenija je med 10. in 12. aprilom 2013 organizirala delegacijo slovenskih podjetij na Irsko. Predstavniki slovenske delegacije so se udeležili mednarodnega poslovnega foruma CORKMEET 2013 in imeli več kot 120 bilateralnih sestankov s podjetji iz Irske, Anglije, Francije, Belgije, Slovaške in ZDA. Poleg vnaprej dogovorjenih sestankov s tujimi podjetji je SPIRIT Slovenija slovenskim podjetjem glede na izražen interes s pomočjo soorganizatorjev na Irskem omogočil še nekaj dodatnih sestankov.
 

Po mnenju organizatorjev je bila med tujimi delegacijami na dogodku največja in najbolj prepoznavna ravno slovenska delegacija, v kateri so bili predstavniki 8 podjetij iz različnih sektorjev (farmacija, turizem, lesna industrija, …), predstavniki Regionalne razvojne agencije Mura in javne agencije SPIRIT Slovenija. Javna agencija SPIRIT Slovenija je imela na dogodku skupaj z RRA Mura tudi razstavni prostor, na katerem je predstavljala slovensko poslovno in investicijsko okolje ter investicijske priložnosti Slovenije.
 

Tridnevni dogodek se je začel v sredo s poslovno konferenco z naslovom "Connections that matter", katere se je udeležilo okoli 400 ljudi, večinoma Ircev. Na konferenci so kot govorniki nastopili priznani irski gospodarstveniki, ki so poudarjali pomen izgradnje "mreže kontaktov" tako osebno in preko ustaljenih kanalov, kot tudi preko novodobnih orodij kot sta twitter in Linkedln. Po konferenci je potekalo neformalno druženje med vsemi sodelujočimi. Zadnja dva dneva sta minila predvsem v znamenju bilateralnih pogovorov med podjetji.
 

»Corkmeet je odlična priložnost za pospeševanje prodaje in poslovanja s trojnim učinkom: informativnim - spoznavanje široke palete produktov in storitev iz različnih segmentov gospodarstva; tržnim - predstavitev države in lastnega podjetja ter povezovalnim: širitev poslovne mreže, izmenjava in posredovanje ključnih potencialnih kontaktov,« je prepričana Mojca Gobina iz podjetja Sava turizem d. d.
 

Z udeležbo na dogodku je zadovoljna tudi Lorena Leonardos iz podjetja IONEX, d. o. o. »Posebej bi pohvalila samo organizacijo dogodka, saj so vsi sestanki potekali zelo transparentno, kljub veliki množici udeležencev. Delegacije sem se udeležila, ker želim prodajo izdelkov razširiti še na trge EU, kjer še nisem prisotna. Predstavitev ionizatorja na današnjih sestankih je moje sogovornike presenetila predvsem zaradi rezultatov raziskave delovanja naprave in posledično je zanimanje za naše izdelke veliko.«
Širitev poslovanja na tuje trge, ki za našo panogo predstavljajo prodajni potencial je zapisana tudi v strategiji našega podjetja Emma, d. o. o., pravi Tatjana Potokar.


»Corkmeet je odlična poslovna konferenca, kjer imajo slovenska podjetja možnost, da navežejo stike z irskimi malimi in srednjimi podjetji. Glavno sporočilo konference je, naj si podjetja in posamezniki med seboj pomagajo ter prisluhnejo, saj bodo z medsebojnim sodelovanjem na trgu še močnejši. Glede na interes irskih podjetji pa si vsekakor tudi v našem podjetju želimo, da bo zastavljen cilj, poslovanje z Irsko, dosežen.«
Boštjan Guček iz podjetja Murales . d. d. pa je dejal: »Delegacija je presegla vsa pričakovanja.«

Tridnevni mednarodni poslovni forum CORKMEET 2013 v Rochestown Park Hotelu v mestu Cork, je bil namenjen poslovnemu mreženju malih in srednjih podjetij iz različnih sektorjev, ki načrtujejo širitev na nove trge ali iščejo nove poslovne partnerje. Foruma se je udeležilo več kot 600 podjetij, izvedenih pa je bilo okoli 10.000 individualnih poslovnih srečanj.


Vir: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Predstavniki slovenske delegacije v organizaciji SPIRIT Slovenija, javne agencije so se udeležili mednarodnega poslovnega foruma CORKMEET 2013 in imeli več kot 120 bilateralnih sestankov s podjetji iz Irske, Anglije, Francije, Belgije, Slovaške in ZDA.