Slovenska podjetja se lahko v primeru neplačil s strani francoskih podjetij na ravni francoske države obrnejo na centre DIRECCTE

sobota, 02. april 2011

Slovenska podjetja se lahko v primeru neplačil s strani francoskih podjetij na ravni francoske države obrnejo na centre DIRECCTE (Regionalna direkcija za podjetja, konkurenco, potrošnjo, delo in zaposlitev), in sicer na tisti DIRECCTE, kjer ima dolžno podjetje tudi sedež. Seznam centrov DIRECCTE.

Druga možnost pa so privatna podjetja za izterjavo plačil, med katerimi je najpomembnejše podjetje Creances France (E-mail: international@france-creances.fr).

Pravno podlago v primeru neplačevanja podjetij določa ''Zakon o trgovini'' (člen L-441-6, člen L. 422-6 I 7, člen L. 443-1, člen 441-6; njegov odstavek 11).


Pripravil:
Jakob Brenčič
Ekonomski svetovalec/Conseiller Economique
Veleposlaništvo RS v Parizu/Ambassade de Slovénie
E-mail: jakob.brencic@gov.si